Maailmanvaihto lähettää suomalaisia nuoria vapaaehtoistyöhön Aasiaan, Afrikkaan, Eurooppaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Oseaniaan sekä vastaanottaa ulkomaisia vapaaehtoistyöntekijöitä Suomeen. Emme vaihda ihmismassoja vaan lähetämme ja vastaanotamme 30–40 henkeä vuodessa.

Maailmanvaihto eli Suomen ICYE (International Cultural Youth Exchange) on yli 50-vuotias nuorisovaihtojärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on kulttuurien välisen ymmärryksen edistäminen ja oppimismahdollisuuksien tarjoaminen nuorille aikuisille.

 

 Vuosi ulkomaalaisen vapaaehtoisen isäntäperheenä tarjoaa elämyksiä arkeen, vieraan kielen harjoittelua, oppimiskokemuksia kulttuurien kohtaamisesta sekä ikimuistoisia kokemuksia. Isäntäperhe tarjoaa vapaaehtoiselle ruoan ja majoituksen sekä ottaa hänet perheenjäseneksi oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Perheen koolla tai koostumuksella ei ole merkitystä, tärkeintä on aito kiinnostus vieraita kulttuureja kohtaan!

Vapaaehtoistyöohjelmien tarkoituksena on luoda ruohonjuuritason kontakteja ja ymmärtämystä eri kansallisuuksiin, kulttuureihin ja uskontoihin kuuluvien ihmisten välille. Periaatteena on pyrkimys oikeudenmukaisuuteen ja vastuuseen niin yksilöllisellä kuin kansainvälisellä tasolla.

ICYEn vapaaehtoiset työskentelevät voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä tai järjestöissä. Vapaaehtoistyöpaikkoja on mm. sosiaalialalla, ympäristö- tai rauhanliikkeissä, naisjärjestöissä sekä kulttuuri- ja kehityshankkeissa.

Vapaaehtoisvoimin tehtävä työ on tärkeää ja arvokasta työtä. Vapaaehtoistyön tarkoituksena on luoda ruohonjuuritason kontakteja ja ymmärtämystä eri kulttuureihin ja uskontoihin kuuluvien ihmisten välille.

Maailmanvaihdon vapaaehtoistyöpaikan tulee olla voittoa tavoittelematon yhteisö tai järjestö, joka pystyy tarjoamaan vapaaehtoiselle riittävästi mielekästä tekemistä ja ohjausta. Vapaaehtoistyöpaikaksi sopii päiväkoti, koulu, vapaaehtoistyörengas, kansalaisjärjestö, vammaisten tai vanhusten perhekoti, vammaisoppilaitos, kulttuurikeskus, nuorten työpaja, nuorisotalo, ekotila jne. Uudet yhteisöt ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

ICYE (International Cultural Youth Exchange) är en av världens äldsta utbytesorganisationer för unga människor. Varje år skickar ICYE Finland, Maailmanvaihto ry, ut 30–40 ungdomar till olika länder och tar emot lika många i Finland.

 

Som värdfamiljer passar hushåll på en eller flera personer som vill dela sitt hem med en utländsk volontär. Enligt avtal kan volontären tillbringa allt från några veckor till ett helt år hos familjen. Man kan också vara tillfällig värd för en utländsk volontär periodvis, t.ex. på veckosluten.

Syftet med volontärarbete är att på gräsrotsnivå skapa kontakter och förståelse mellan människor med annan kulturell och religiös bakgrund. Vår grundprincip är att främja rättvisa och ansvar på både individuell och internationell nivå.

Den bärande idén bakom allt volontärarbete, dvs. frivilligt arbete, är att arbete utan lön kan vara både lönsamt och meningsfullt. Volontärarbete är ett viktigt och värdefullt arbete som kanske inte annars skulle bli gjort. Frivilligverksamhetens syfte är att på gräsrotsnivån skapa kontakter och förståelse mellan människor med olik kulturell och religiös bakgrund. Principen i vårt arbete är att vi strävar efter rättvisa och ansvar på både individuell och internationell nivå.

Maailmanvaihto – ICYE Finland is a non-profit civic organisation created by young people. ICYE (International Cultural Youth Exchange) Finland offers multifaceted voluntary work opportunities within local communities and international organisations in more than 30 countries all over the world. Maailmanvaihto – ICYE Finland, sends and receives 30–40 young people each year. You are most welcomed to join our group!

Voluntary work year within a foreign culture is one of the most significant experiences in life. Do not miss it!

 

Interested in Volunteering in Finland?

Please enter here...