EVS: Hakuohjeet 2018

Hae Maailmanvaihdon kautta EU-tuettuun vapaaehtoispalveluun (aiemmin EVS) 6–12 kuukaudeksi. Hakutapoja on kolme.

EU-tuetut vapaaehtoispalvelujaksot ovat 18–30‐vuotiaille tarkoitettuja. Ensisijaista kohderyhmää ovat nuoret, joilla on toisia nuoria vähäisemmät mahdollisuudet saada kansainvälistä kokemusta esimerkiksi työttömyyden takia.

Jaksoihin haetaan hanketukea Euroopan unionilta. Vuoden 2018 tukihakemuksen jättöpäivämäärät ovat 15.2.2018 ja 26.4.2018.

1. Hae EU:n tietokannan vapaaehtoispalvelupaikkaan 

Etsi EU:n tietokannasta sinua kiinnostavia avoimia vapaaehtoispalvelupaikkoja. Kun löydät mieleisesi paikan, lähetä työpaikaan motivaatiokirje, jossa kerrot, miksi kyseinen työpaikka kiinnostaa ja mitä annettavaa sinulla olisi työyhteisölle (esim. harrastusten tai työn kautta hankitut taidot, IT‐taidot, kielitaito). Voit toteuttaa motivaatiokirjeesi missä tahansa muodossa, kuten videona, ellei vapaaehtoistyöpaikka toivo tiettyä muotoa.

Kirjeen on hyvä sisältää myös lyhyt kuvaus persoonallisuudestasi sekä maininta siitä, että Maailmanvaihto – ICYE Finland toimii lähettävänä järjestönäsi. Maailmanvaihdon vapaaehtoispalvelutiedot (jotka kannattaa antaa) ovat PIC‐numero 946737364 ja akkreditointikoodi 2016-1-FI101-KA110-026523. Liitä kirjeesi oheen englanninkielinen ansioluettelo. Valokuva on kiva lisä.

Kun lähetät hakemuksesi, lähetä kopio viestistäsi meille osoitteeseen maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi. Jos työpaikka hyväksyy sinut, avustamme vastaanottavaa järjestöäsi tekemään tukihakemuksen EU:lle. Tarvittaessa avustamme myös sinua ja vapaaehtoistyöpaikkaasi pitämään yhteyttä toisiinne.

Jos et löydä sinua kiinnostavia vapaaehtoispalveluvaihtoehtoja yllä mainitusta tietokannasta, voit tiedustella mahdollisista avoimista paikoista myös EVS-vapaaehtoistyöntekijöitä vastaanottavilta tahoilta, jotka löydät EVS Accredited Organisations -tietokannasta.

2. Yhteistyöjärjestöjemme EVS-paikat

Lähetämme vapaaehtoisia kansainvälisen ICYE‐verkoston kautta EU-tuettuun vapaaehtoispalveluun Islantiin, Isoon‐Britanniaan, Italiaan, Itävaltaan, Ruotsiin, Saksaan, Sveitsiin, Tanskaan ja Venäjälle. Vapaaehtoiset työskentelevät useimmiten vammaisten tai lasten parissa, ja vapaaehtoistyöjakso alkaa tavallisimmin elo–syyskuussa. Hakuajat vaihtelevat maittain, mutta useimpiin paikkoihin haetaan tammikuussa.

>> Katso ICYE-järjestöjen ja muiden yhteistyötahojemme avoimet paikat vapaaehtoispalveluun.

Ilmoitamme ICYE-järjestöjen EU-tuetun vapaaehtoispalvelun paikoista myös uutiskirjeemme kautta.

3. Kansainvälisen ICYEn erillishankkeet

Joskus tarjolla on kansainvälisen ICYEn koordinoimia erillishankkeita mm. Aasiaan ja Afrikkaan. Ilmoitamme näistä hankkeista ja niihin hakemisesta kotisivuillamme ja uutiskirjeessämme. Hankkeet alkavat ympäri vuoden, haku 2–6 kk ennen lähtöä.

Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa vapaaehtoistyöpaikan varmistumisen jälkeen haastattelemme hakijan ja teemme yhdessä vastaanottavan järjestön kanssa rahoitushakemuksen Erasmus+ ‐ohjelmasta vastaavalle toimistolle kohdemaassa tai Suomessa.