Maailmanvaihto – ICYE Finland

Maailmanvaihto är en medborgarorganisation som har som grundläggande uppgift att främja förståelsen mellan olika kulturer.

Vi verkställer vår grundläggande uppgift genom att varje år skicka 30–40 unga finländare utomlands till 6–12 månader långa volontärprogram, samt genom att ta emot motsvarande mängd utländska volontärer till Finland.

Vi skickar volontärer till Asien, Afrika, Europa, Latinamerika och Oceanien. Till Finland tar vi emot volontärer både från Europa och från andra världsdelar. Volontärerna arbetar på allmännyttiga samfund och bor endera hos en värdfamilj eller i förbindelse med sin arbetsplats.

Maailmanvaihto hör till och är medlem i den internationella International Cultural Youth Exchange -organisationen, som är en av världens äldsta utbytesorganisationer för unga människor. ICYE är icke-vinstdrivande och byggd upp av ungdomar. Den erbjuder möjligheter för volontärarbete i lokala samfund i ca. 40 länder runtom i världen.

Åk utomlands som volontär

Låter volontärarbete utomlands intressant? Skulle du vilja bekanta dig med landet du reser till lite djupare? Åk utomlands via Maailmanvaihto! Vi skickar unga vuxna till volontärarbeten för 6–12 månader långa perioder.

Syftet med våra långvariga volontärperioder är att skapa kontakter på gräsrotsnivå, och förståelse mellan personer med varierande bakgrund. Som stöd för förståelse mellan kulturer, får volontärerna träning och utbildning både i Finland och i landet de reser till.

Huvudsakligen arbetar volontärerna med barn och ungdomar inom social- och utbildningsbranschen, i icke-vinstdrivande samfund och organisationer. Men även organisationer inom miljövård, fredsrörelser, kvinnorörelser och kulturprojekt tar emot volontärer.

”Min period som volontär var en väldigt givande och underbar upplevelse, som utvidgade både mina professionella färdigheter och min förståelse över världen och dess kulturer.” – Anu Molarius, Proyecto Horizonte – Ushpa ushpa, Bolivia

Via International Cultural Youth Exchange (ICYE) skickar vi volontärer till Asien, Afrika, Latinamerika och Oceanien och till Europa via den Europeiska solidaritetskåren.

Kom med som värdfamilj, eller ge arbetsplats åt volontärer

Vill ni på er arbetsplats uppleva kulturskillnader som en del av vardagen? Ta emot en ung utländsk volontär till er arbetsplats! Volontärerna stannar kvar i Finland 6–12 månader.

Avsikten med volontärperioderna är att genom att arbeta och lära sig tillsammans, skapa kontakter och förståelse mellan personer med varierande bakgrund. Volontärarbetet är viktigt och värdefullt arbete, som utan volontärerna kanske inte skulle göras.

Allmännyttiga organisationer och anstalter kan ta emot utländska volontärer. Oftast arbetar de utländska ungdomarna som volontärer inom utbildnings- eller socialbranschen, men i princip passar vilken som helst allmännyttig fasett som arbetsplats för en volontär.

I vissa fall kan arbetsplatsen inte erbjuda bosättning för volontären, och i sådana fall letar vi efter värdfamiljer som kan ta emot volontären. Bjud in världen till ditt hem! Genom att fungera som värdfamilj, får hela familjen möjlighet till att förbättra sina språkkunskaper och kunskaper att kommunicera med en person med annorlunda bakgrund. Samtidigt erbjuds tillfället att se sin omgivning ur en ny synvinkel och nytt perspektiv.

”Ifall du är intresserad av att bli värdfamilj, gör det! Till en början kan man t.ex. sluta kontrakt om endast ett halvt år och sedan längs med vägen kolla hur det känns.” – Mari Harju, Mor i en värdfamilj

Som värdfamilj lämpar sig en familj eller person som är intresserad av att lära känna en ny människa och dennes kulturbakgrund, samt att dela med sig sin vardag med en ny familjemedlem. Både ensamstående, par och barnfamiljer är välkomna att delta i värdfamiljeverksamheten.

Delta i volontärverksamhet i Finland

Är du intresserad av internationell medborgarverksamhet? Största delen av verksamheten inom Maailmanvaihto genomförs av volontärer, kom med! Alla som vill lära sig om kulturskillnader är hjärtligt välkomna med i vår verksamhet. Vi erbjuder mångsidiga uppgifter, allt från lägeraktiviteter till arbete i styrelsen.

”Det mest givande är att träffa nya människor i en öppen och fördomsfri atmosfär!” – Inka Rantakallio, lägerledare

Vissa av våra uppgifter förutsätter deltagande i utbildningar som ordnas av vår organisation, och ofta också att man förbinder sig till en längre tidsperiod. Utöver det har vi dock också volontäruppgifter som du kan delta i utan några större krav.

Årligen söker vi bl.a. stödpersoner och -familjer till våra utländska volontärer och medlemmar till styrelsen i vår organisation. Volontärverksamhet erbjuder möjlighet till att få nya vänner, erfarenheter och färdigheter.

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Läs mer om vår verksamhet på våra finskspråkiga och engelskspråkiga hemsidor. Du är också varmt välkommen att kontakta oss direkt:

Maailmanvaihto ry – ICYE Finland
Oikokatu 3, 00170 Helsinki, Finland
maailmanvaihto(at)maailmanvaihto.fi
+358 (0)50 452 5660