Tietosuojaseloste: Maailmanvaihdon Osaamiskartta

Tietosuojaseloste: Maailmanvaihdon Osaamiskartta

Tietosuojaseloste
Peruste: Henkilötietolaki 523/1999 *)
EU:n tietosuoja-asetus
Pvm: 23.5.2023

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Maailmanvaihto ry
Y-tunnus: 0281262-7
Osoite: Oikokatu 3, 00170 Helsinki, Suomi
Muut yhteystiedot:
Puhelinnumero: +358 (0)50 452 5660
Sähköpostiosoite: maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tiedottaja Minna Räisänen
Osoite: Maailmanvaihto ry:n osoite (yllä)
Puhelinnumero: +358 (0)50 346 0965
Sähköpostiosoite: tiedottaja@maailmanvaihto.fi

3. Rekisterin nimi

Maailmanvaihdon Osaamiskartta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Maailmanvaihdon Osaamiskartan käytön mahdollistaminen vapaaehtoistyöntekijöille, vapaaehtoistyöohjelmien vaikuttavuuden tarkastelu Maailmanvaihdossa.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Jos Osaamiskartan käyttäjä jakaa vastauksensa Maailmanvaihdon kanssa, hänen Osaamiskarttaan mahdollisesti itse syöttämänsä henkilötiedot (Osaamiskartassa ei kysytä henkilötietoja).
  • Jos Osaamiskartan käyttäjä luo Osaamiskarttaan käyttäjätilin ja tallentaa vastauksensa, käyttäjän sähköpostiosoite ja käyttäjätilin salasana sekä hänen Osaamiskarttaan mahdollisesti itse syöttämänsä henkilötiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan Osaamiskartan käyttäjältä itseltään.

7. Tietojen käsittely Maailmanvaihdossa

Tietosisältöä, jonka käyttäjä jakaa Maailmanvaihdon kanssa (ks. kohta 10), käsittelevät ne Maailmanvaihdon toimistohenkilökunnan jäsenet, joiden on tarpeellista käsitellä niitä. Vain Maailmanvaihdon toimistohenkilökunnalla on pääsy tietoihin.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Maailmanvaihdon ulkopuolisille tahoille.

9. Tietojen siirto EUn tai ETAn ulkopuolelle

Osaamiskartta sijaitsee DigitalOcean-yrityksen palvelussa. Tietosisältö, jonka Osaamiskartan käyttäjä jakaa Maailmanvaihdon kanssa, sijaitsee Maailmanvaihdon tilillä Google G suite -palvelussa. DigitalOceanin ja Googlen palvelimet saattavat sijaita EUn tai ETAn alueen ulkopuolella. DigitalOcean ja Google ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

IT:llä käsiteltävät tiedot
Jos käyttäjä luo käyttäjätilin ja tallentaa tietonsa DigitalOcean-yrityksen palveluun, ne tallentuvat kyseiseen palveluun, jossa tiedot säilyvät niin kauan kuin Osaamiskartta on olemassa DigitalOcean-yrityksen palvelussa. Maailmanvaihdolla ei ole pääsyä tarkastelemaan yksittäisiä tietoja DigitalOcean-yrityksen palvelussa.

Jos käyttäjä jakaa Osaamiskarttaan täyttämänsä tiedot Maailmanvaihdon kanssa, Maailmanvaihto saa Osaamiskartaan täytetyt tiedot (ei käyttäjän sähköpostiosoitetta tai salasanaa Osaamiskarttaan). Näitä tietoja säilytetään Maailmanaihdon tilillä Google G Suite -pilvipalvelussa. Käyttäjän Maailmanvaihdon kanssa jakamien tietojen säilytysaikaa ei ole rajattu.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Maailmanvaihdolla on niihin tietoihin, joita Osaamiskartan käyttäjä jakaa Maailmanvaihdon kanssa. Pyyntö tulee tehdä Maailmanvaihdon tiedottajalle henkilökohtaisesti tai toimiston osoitteella. Henkilötietolaki §24, EU:n tietosuoja-asetus.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö virheellisen tiedon korjaamiseksi tulee tehdä Maailmanvaihdon tiedottajalle.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Maailmanvaihdolla on niihin tietoihin, joita Osaamiskartan käyttäjä jakaa Maailmanvaihdon kanssa. Rekisterin ylläpitäjä korjaa, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröity on vastuussa antamansa tiedon oikeellisuudesta. Rekisteröidyn vastuulla on ilmoittaa muutoksista antamissaan tiedoissa.

14. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää, esimerkiksi lainsäädännön muuttumisen myötä.

Lue myös

Harjoittele kieliä Maailmanvaihdon kielikahvilassa to 25.5.

Haluaisitko harjoitella puhumista espanjaksi, suomeksi tai englanniksi rennossa ilmapiirissä? Oletko...

Lokakuussa vapaaehtoistyöhön Puolaan – hae niin pian kuin mahdollista!

Puolassa The Polish Robert Schuman Foundation etsii 17 vapaaehtoista yhdeksään...

Syys-lokakuussa vapaaehtoistyöhön Itävaltaan – hae viim. 12.6.2023!

Itävaltaan! Pitkäaikainen yhteistyöjärjestömme Grenzelos etsii nuoria koordinoimiinsa Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoishankkeisiin....

Kirkkonummi: Isäntäperheeksi Kantvikin koulun vapaaehtoiselle Japanista

Elokuussa Kantvikin kouluun Kirkkonummelle saapuu vapaaehtoistyöhön Japanista nuori nimeltä Miko,...