Usein kysyttyä

1. Miksi meidän kannattaisi vastaanottaa nuori ulkomailta vapaaehtoistyöhön?

Vapaaehtoinen avaa ikkunan maailmaan ja antaa työpaikan ihmisille ainutlaatuisen mahdollisuuden kulttuurien väliseen oppimiseen, kielitaitotreeniin sekä apukädet arjen askareisiin. Vapaaehtoinen voi esimerkiksi järjestää ylimääräistä kerhotoimintaa ja rikastuttaa siten työpaikan arkea.

2. Kuinka pitkäksi aikaa vapaaehtoisen voi saada?

Vapaaehtoisjaksot kestävät 6–12 kuukautta.

3. Kuinka monta tuntia viikossa vapaaehtoinen työskentelee?

Vapaaehtoinen työskentelee viikossa 30–35 tuntia.

4. Kuka maksaa vapaaehtoisen taskurahan?

Euroopan solidaarisuusjoukoissa taskuraha maksetaan EU:n hankebudjetista (5 € / päivä) ja ICYE-ohjelmassa (110 € / kk) taskurahan maksaa vapaaehtoistyöpaikka, joko suoraan tai Maailmanvaihdon kautta.

5. Miten vapaaehtoisen asuminen ja ruokailut järjestetään?

Vapaaehtoinen asuu joko työpaikan yhteydessä (esim. asuntolassa) tai paikallisessa isäntäperheessä. Työpaikan yhteydessä asuvalle vapaaehtoiselle työpaikka tarjoaa ateriat (myös viikonloppuisin ja loma-aikoina). Isäntäperheessä asuva vapaaehtoinen saa työpaikaltaan päivittäisen lounaan ja muut ateriat tarjoaa perhe.

6. Jos vapaaehtoinen ei osaa suomea, kuinka hän voi pärjätä töissä?

Suurin osa vapaaehtoisista ei osaa juurikaan suomea jakson alussa, mutta oppii suomea työn ohessa. On tärkeää, että työpaikalla ainakin joku osaa ohjeistaa vapaaehtoista englanniksi ja hänelle suunnitellaan myös tehtäviä, joissa kielitaito ei ole niin keskeistä.

7. Voiko yritys toimia vapaaehtoistyöpaikkana?

Periaatteessa ei, mutta esim. kasvatus- ja sosiaalialan yritykset voivat olla poikkeuksia.