Kouluvierailut

Tilaa Maailmanvaihdon kouluvierailu toisen asteen oppilaitokseen!

1) Kulttuurien kohtaamisia -vierailut

Kulttuurit ovat globalisoituneessa maailmassa niin tiiviissä kosketuksessa toisiinsa, ettei niitä kohdatakseen tarvitse poistua kotisohvalta. Usein jokapäiväinen kulttuurien välinen vuorovaikutus jää silti pintapuoliseksi ja merkityksettömäksi. Syvällinen kohtaaminen vaatii kuuntelemista ja halua ymmärtää.

Maailmanvaihdon kouluvierailijat ovat vapaaehtoisia, jotka ovat lähteneet vapaaehtoistyöhön ulkomaille. Mukana kouluvierailutoiminnassa on sekä parhaillaan vapaaehtoisena Suomessa työskenteleviä ulkomaalaisia että maailmalta palanneita suomalaisia. Kouluvierailuilla he tarkastelevat kulttuureja eri puolilla maailmaa. Suomalaiset vierailijat avaavat näkymiä etenkin vapaaehtoistyössä kohtaamansa kulttuuriympäristöön ja ulkomaalaiset etenkin kotimaansa kulttuureihin.

Vierailujen toiminnallinen osuus on Askel eteenpäin -harjoitus (Euroopan neuvoston Compass-manuaalin Take a step forward -harjoitus edelleenmuokattuna). Siinä kurkistetaan siihen, että kaikkialla maailmassa elämme kukin elämäämme omasta erityisestä asemastamme käsin – jotkut toisia etuoikeutetumpina –  mitä on usein haasteellista hahmottaa. Harjoitus avaa asemien kirjoa ja siten edistää ymmärrystä ihmisten ja kulttuurien välillä.

Vierailujen tavoitteet: Vierailut pyrkivät avaamaan näkymiä kulttuuriseen moninaisuuteen eri maissa sekä ihmisten eriarvoisuuteen yhteiskunnissa. Tavoitteena on tätä kautta tarjota valmiuksia kohdata eri kulttuureja.

Vierailujen eteneminen: Esittäydyttyään ierailija tarkastelee kulttuurin käsitettä ja kulttuuriympäristöä kohde- tai kotimaassaan PowerPoint-esityksen kautta. Tämän jälkeen hän ohjaa Askel eteenpäin -harjoituksen. Lopuksi käydään loppukeskustelu ja oppilaat antavat lyhyesti palautetta vierailusta.

Huomiotavaa: Vierailut ovat oppilaitoksille maksuttomia. Toivomme oppilaitoksen kustantavan vierailijan matkakulut, mutta Maailmanvaihto voi tarvittaessa tehdä tämän. Vierailulla tarvitaan hieman tilaa Askel eteenpäin -harjoituksen toteuttamiseen. Jos luokkahuone on kovin pieni, harjoitus voidaan vetää esim. käytävällä. Toisinaan vierailijat saattavat tehdä vierailuja pareittain.

>> Tilaa vierailu

2) Vierailut opinto-ohjauksen tunneille

Tilaa opinto-ohjauksen tunnille kouluvierailu (45 min.), jolla vierailija esittelee PowerPoint-esityksen kautta reitit vapaaehtoistyöhön ulkomaille Maailmanvaihdon kautta sekä kertoo omasta vapaaehtoistyöjaksostaan maailmalla.

Vierailijoita voi kutsua pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Lappeenrantaan sekä näiden lähiympäristöön. Tarvittaessa voit myös tiedustella mahdollisuudesta saada vierailija muualle Suomeen.

Vapaaehtoiset esiintyvät lähtökohtaisesti suomeksi, tarvittaessa voit tiedustella mahdollisuutta englanninkieliseen käyntiin. Vierailut ovat oppilaitoksille maksuttomia. Toivomme oppilaitoksen kustantavan vierailijan matkakulut, mutta Maailmanvaihto voi tarvittaessa tehdä tämän.

>> Tilaa vierailu