Kouluvierailut

Miten arkea eletään Intiassa? Millaisia kulttuuriympäristöjä löytyy Turkista? Maailmanvaihdon nuoret vapaaehtoistyöntekijät tuovat maailman luokkahuoneisiin!

Vapaaehtoistyöntekijät vierailevat oppilaitoksissa jakamassa kokemuksiaan arjesta ja vapaaehtoistyöstä ulkomailla. He käyvät asuinalueensa ala- ja yläkouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

Kouluvierailuja tekevät niin vapaaehtoisena ulkomailla työskennelleet kuin ulkomailta vapaaehtoistyöhön Suomeen tulleet nuoret. Maailmanvaihto tekee vapaaehtoistyövaihtoa Aasiaan, Afrikkaan, Eurooppaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Oseaniaan.  Jaksot kestävät 6–12 kuukautta, ja vapaaehtoiset työskentelevät usein kasvatus- tai sosiaalialalla.

”Oppilaat saivat paljon uutta tietoa vierailijan kotimaasta ja arjesta sekä vierailijan esityksen että omien kysymystensä kautta.” – Opettaja, yläaste

Vierailut lapsille ja nuorille mahdollisuuden kuulla ja kysyä arjesta ja kulttuuriympäristöistä eri puolilla maailmaa, kun vapaaehtoiset jakavat näistä ruohonjuuritason kokemuksiaan ja tietojaan. Vierailujen kautta lapset ja nuoret saavat tilaisuuden oppia, millä tavoin ja millaisissa ympäristöissä eri puolilla maailmaa eletään.

Vierailijat ovat varautuneet vetämään 45–75 minuutin mittaisia vierailuja luokkahuoneelliselle kerrallaan. Vapaaehtoisen voi halutessaan kutsua tapaamaan esim. kaksi oppilasryhmää saman päivän aikana. Vierailut ovat oppilaitoksille maksuttomia.

Kohtaamista ja vuoropuhelua

Pyrkimyksenä on kasvokkaisten kohtaamisten ja vuoropuhelun kautta edistää lasten ja nuorten kiinnostusta globaalia ajattelua ja dialogia kohtaan. Ulkomaalaisille kouluvierailijoille vierailut tarjoavat myös ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua Suomen koulumaailmaan.

Vierailut voivat mm. herätellä lapsia ja nuoria puntaroimaan mielikuviaan eri maista ja niiden asukkaista sekä mm. pohtimaan tiedonvälitystä ulkomailta: Mitä he tietävät entuudestaan arjesta vierailijan maassa ja mistä nämä tiedot ovat peräisin? Miten vierailun anti suhteutuu heidän aiempiin ajatuksiinsa?

Vierailijat ovat kouluttautuneet Maailmanvaihdon kouluvierailijoiksi. Maailmanvaihdon kouluvierailukoulutuksessa vierailuja tarkastellaan osana globaalikasvatusta ja tutustutaan eri ikäryhmille esiintymiseen.

Lukuvuosina 2014–15 ja 2015–16 Maailmanvaihdon kouluvierailutoimintaa on toteutettu ja kehitetty ulkoasiainministeriön tukemien viestintä- ja globaalikasvatushankkeissa ”Kurkistuksia ympäri maailmaa – nuoret vapaaehtoistyöntekijät kylässä koulussa” (2014–15) ja ”Nuorten ääniä globaalista Etelästä – Vapaaehtoistyöntekijät kouluvierailuilla” (2015–16).

Vierailijat kevälukukaudella 2018:

Näin tilaat kouluvierailun

Tilaa kouluvierailu kätevästi tilauslomakkeen kautta.