maailmanvaihtoa

Tule mukaan tekemään Maailmanvaihdon lehteä!

MaailmanVaihtoa – Volunteers’ Voices (ks. lehtiarkisto) on Maailmanvaihdon kahdesti vuodessa ilmestyvä julkaisu, joka tiedottaa järjestön toiminnasta, jakaa vapaaehtoistyöntekijöiden kuulumisia Suomesta ja ulkomailta sekä käsittelee globaalikasvatusta erilaisista näkökulmista.

Suurin vastuu toimitustyössä on vapaaehtoisella päätoimittajalla, joka koordinoi lehden valmistumista ja vastaa aineiston valmistelemisesta taittajalle valmiiseen muotoon. Lehdentekoon osallistuu vapaaehtoisia myös toimittajina sekä taittajana.

Toimittajiksi etsimme ensisijaisesti vapaaehtoisia, jotka voivat sitoutua tekemään vähintään yhden jutun kuhunkin lehden kahdesta seuraavasta numerosta. Juttu voi olla esimerkiksi haastattelu, omien kokemuksien kuvailu tai vaikka sarjakuva. Juttuaiheen voi halutessaan saada päätoimittajalta.

Päätoimittajaksi etsimme ensisijaisesti vapaaehtoista, joka voi sitoutua tehtävään vähintään vuodeksi. Kutakin lehteä varten päätoimittaja lähettää juttupyyntöjä ja työstää lehtiaineistoa. Aineiston työstämiseen (oikoluku ym.) kuluu useampi päivä ja tehtävä työllistyminen on jaksoittain kiireellisempää.

Taittajaksi etsimme ensisijaisesti vapaaehtoista, joka voi sitoutua tehtävään vähintään vuodeksi. Yksittäisen numeron taittoon kuluu aikaa noin 25 tuntia, joskin ajankäyttö riippuu taittajasta. Lisäksi taittaja kokoustaa (suunnittelu- ja kommentointityö) lehden päätoimittajan ja tiedottajan kanssa.

Kenelle?

Toimittaja: Tehtävä soveltuu Maailmanvaihdon toiminnasta ja jutunteosta kiinnostuneille. Aiempi kokemus artikkeleiden kirjoittamisesta on hyödyksi muttei välttämättömyys. Toimittajilta vaaditaan suomen-, ruotsin tai englannin kielen taitoa.

Päätoimittaja: Tehtävä vaatii kiinnostusta Maailmanvaihdon toimintaa ja toimitustyötä kohtaan sekä kykyä pitää kiinni sovituista aikatauluista. Tärkeää on myös halu osallistua lehden kehittämiseen ja oikolukea vapaaehtoistoimittajien kirjoittamia suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä tekstejä.

Taittaja: Taittajan tulee osata käyttää taittotyöhön liittyviä ohjelmia ja hänellä tulee olla käytössään InDesign. Aiempi kokemus lehden taittamisesta on eduksi muttei välttämättömyys.

Perehdytys?

Toimittaja: Toimittaja saa jutun kirjoittamiseen teknisen ohjeistuksen (merkkimäärä jne.). Tarvittaessa hän myös saa tukea esimerkiksi aiheen ja haastateltavien valinnassa ja apua haastateltavien tavoittamiseen.

Päätoimittaja: Edellinen päätoimittaja, tiedottaja ja taittaja perehdyttävät uuden päätoimittajan tehtävään. Taittaja: Edellinen taittaja, tiedottaja ja päätoimittaja perehdyttävät uuden taittajan tehtävään. Taittaja saa käyttöönsä Maailmanvaihdon graafisen ohjeistuksen.

Miten mukaan?

Toimittajia etsimme ympäri vuoden, muihin tehtäviin haetaan vapaaehtoisia paikan vapautuessa. Hauista ilmoitetaan Maailmanvaihdon kotisivuilla ja uutiskirjeessä. Hae toimittajaksi lähettämällä osoitteeseen anna.lemstrom(at)maailmanvaihto.fi vapaamuotoinen kuvaus itsestäsi ja motivaatiostasi hakea mukaan lehden toimitustyöhön.

Lisätiedot

Päätoimittaja Anna Lemström
anna.lemstrom(at)maailmanvaihto.fi