Olemme Suomen ICYE

Maailmanvaihto edustaa Suomessa kansainvälistä International Cultural Youth Exchange -verkostoa.

ICYE-verkosto tarjoaa mahdollisuuksia kansainväliseen vapaaehtoistyöhön nuorille aikuisille. Verkosto toimii yhteensä yli 40 maassa Afrikassa, Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Yhdysvalloissa sekä Aasia-Oseaniassa.

ICYEn toiminta-ajatuksena ja tehtävänä (mission) on tarjota laadukkaita ja vaikuttavia kulttuurienvälisiä oppimiskokemuksia ja -mahdollisuuksia sekä valmiuksien kehittämistä kaikille ICYEn työhön osallistuville, jotta he voivat paremmin edistää oikeudenmukaista, rauhanomaista ja kestävää maailmaa. Erityisesti ICYE tukee nuoria henkilökohtaisten ja ammatillisten valmiuksien kehittämisessä.

”Our Mission: To provide high quality and impactful intercultural learning experiences and opportunities, as well as capacity building, to all involved in our work, so that they can better contribute for a just, peaceful and sustainable world; especially supporting young people in building personal and professional competencies.”

Yhteistyössä ICYE-järjestöt kehittävät ICYE-vapaaehtoistyöohjelman laatua, järjestävät koulutusta sekä jakavat kokemuksia ja tietoa. Järjestöt ovat mm. sopineet yhteisistä vähimmäislaatukriteereistä, joilla pyritään takaamaan ICYE-ohjelman korkea taso jokaisessa jäsenmaassa.

ICYE on laatinut toiminnalleen myös nämä linjaukset:

ICYEllä on yhteistyötä YK:n alajärjestöjen UNESCOn ja UN-Economic and Social Councilin kanssa. Lisäksi ICYE toimii jäsenenä seuraavissa organisatioissa: Coordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS), UNITED for Intercultural Action, CIVICUS ja Kirkkojen maailmanneuvosto. Toiminnastaan rauhan ja oikeudenmukaisuuden hyväksi ICYE on saanut YK:lta rauhanlähettilään (Peace Messenger) arvonimen vuonna 1987.

ICYE-federaation logo

Kuinka ICYE toimii?

ICYE on federaatio, jonka kansalliset jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä. Ne voivat toteuttaa ja kehittää ohjelmaansa maansa nuorten tarpeiden mukaisesti seuraten federaation sopimia toimintalinjoja.

Yleiskokous on federaation korkein päättävä elin. Se kokoontuu kerran kahdessa vuodessa ja siihen osallistuu edustaja kustakin kansallisesta jäsenjärjestöstä.

Johtokunta toimeenpanee yleiskokouksen päätöksiä yleiskokousten välillä. Johtokunta kokoontuu kahdesti vuodessa.

Kansainvälinen toimisto toteuttaa käytännössä yleiskokousten päätöksiä ja toimintalinjoja. Toimisto sijaitsee Berliinissä ja sen tehtäviin kuuluu myös mm. kehittää vapaaehtoistyöohjelmaa ja luoda uusia yhteistyöverkostoja.

ICYEn jäsenjärjestöt

ICYE-federaation sivustolta löydät ICYEn jäsen- ja kumppanijärjestöjen esittelyt yhteystietoineen.