Olemme Suomen ICYE

Maailmanvaihto edustaa Suomessa kansainvälistä International Cultural Youth Exchange -verkostoa.

ICYE-verkosto tarjoaa mahdollisuuksia kansainväliseen vapaaehtoistyöhön nuorille aikuisille. Verkosto toimii yhteensä yli 40 maassa Afrikassa, Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasia-Oseaniassa.

ICYEn tavoitteena on järjestää haastavia kulttuurien välisiä oppimiskokemuksia nuorille aikuisille. Verkosto pyrkii edistämään kulttuurien välistä ymmärrystä, tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutumista, suvaitsevaisuutta ja rauhaa. Se myös edistää nuorten sosiaalista ja henkilökohtaista kasvua tarjoamalla mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin vapaaehtoistyöohjelmiin.

ICYE-verkoston tavoitteena on järjestää haastavia kulttuurien välisiä oppimiskokemuksia nuorille aikuisille.

Yhteistyössä ICYE-järjestöt kehittävät ICYE-vapaaehtoistyöohjelman laatua, järjestävät koulutusta sekä jakavat kokemuksia ja tietoa. Järjestöt ovat mm. sopineet yhteisistä vähimmäislaatukriteereistä, joilla pyritään takaamaan ICYE-ohjelman korkea taso jokaisessa jäsenmaassa.

ICYEllä on yhteistyötä YK:n alajärjestöjen UNESCOn ja UN-ECOSOCin kanssa. Lisäksi ICYE toimii jäsenenä CCVIS:ssa (Co-ordinating Committee for International Voluntary Service) ja Kirkkojen maailmanneuvostossa. Toiminnastaan rauhan ja oikeudenmukaisuuden hyväksi ICYE on saanut YK:lta rauhanlähettilään (Peace Messenger) arvonimen vuonna 1987.

ICYE-federaation logo

Kuinka ICYE toimii?

ICYE on federaatio, jonka kansalliset jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä. Ne voivat toteuttaa ja kehittää ohjelmaansa maansa nuorten tarpeiden mukaisesti seuraten federaation sopimia toimintalinjoja.

Yleiskokous on federaation korkein päättävä elin. Se kokoontuu kerran kahdessa vuodessa ja siihen osallistuu edustaja kustakin kansallisesta jäsenjärjestöstä.

Johtokunta toimeenpanee yleiskokouksen päätöksiä yleiskokousten välillä. Johtokunta kokoontuu kahdesti vuodessa.

Kansainvälinen toimisto toteuttaa käytännössä yleiskokousten päätöksiä ja toimintalinjoja. Toimisto sijaitsee Berliinissä ja sen tehtäviin kuuluu myös mm. kehittää vapaaehtoistyöohjelmaa ja luoda uusia yhteistyöverkostoja.

ICYEn jäsenjärjestöt

ICYEn jäsen- ja kumppanijärjestöjen esittelyt yhteystietoineen löytyvät kansainvälisen ICYEn sivustolta.