ICYE-vapaaehtoistyöhön Afrikkaan

Afrikassa ICYE-vapaaehtoisia vastaanotetaan Etelä-Afrikkaan, Ghanaan, Keniaan, Marokkoon, Mosambikiin, Nigeriaan, Tansaniaan ja Ugandaan.

Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikassa vapaaehtoiset työskentelevät lähinnä lasten ja nuorten parissa, esimerkiksi erityiskouluissa. Vapaaehtoistyötä tehdään myös mm. naisten ja lasten suojakodissa ja Etelä-Afrikan ICYE-järjestössä eli Volunteer Centreissä. Vapaaehtoistyöpaikat sijaitsevat eri puolilla Kapkaupungin ympäristöä. Vapaaehtoiset majoittuvat useimmiten isäntäperheessä.

Ghana

Ghanassa ICYE-vapaaehtoisia vastaanottavat lähinnä päiväkodit ja koulut. Lisäksi vapaaehtoistehtäviä on lastenkodeissa ja vammaisten tukikeskuksessa. Vapaaehtoiset majoittuvat työpaikan yhteydessä tai isäntäperheessä.

Kenia

Keniassa ICYE-vapaaehtoisia vastaanottavat etenkin koulut ja päiväkodit, mutta paikkoja on myös mm. terveydenhoitoalalle, katulasten tukikeskuksiin ja vanhainkotiin. Vapaaehtoiset majoittuvat työpaikan yhteydessä tai isäntäperheessä.

Marokko

Marokossa vapaaehtoiset työskentelevät mm. vanhainkodeissa, naisten aseman parantamiseksi toimivassa yhdistyksessä sekä tukikeskuksessa lapsille, joilla on Downin oireyhtymä. Myös paikallinen ICYE-järjestö eli Chantiers Sociaux Marocains vastaanottaa vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset majoittuvat pääasiassa isäntäperheessä, joissakin tapauksissa työpaikan yhteydessä tai vapaaehtoisten yhteisasunnossa. Osallistujien toivotaan osaavan ranskaa.

Mosambik

Mosambikissa vapaaehtoiset työskentelevät yleensä lasten ja nuorten parissa, mm. lastenkodeissa, vammaisten lasten tukikeskuksessa ja taidekasvatushankkeessa. Vapaaehtoiset majoittuvat useimmiten isäntäperheessä.

Nigeria

Nigeriassa useat ICYE-vapaaehtoisista työskentelevät päiväkodissa tai koulussa. Vapaaehtoistyöntekijöitä vastaanottavat myös mm. näkövammaisjärjestö ja Nigerian Punainen Risti. Suurin osa vapaaehtoistyöpaikoista sijaitsee Lagosin ympäristössä. Vapaaehtoiset majoittuvat useimmiten isäntäperheessä, joissakin tapauksissa työpaikan yhteydessä.

Tansania

Tansaniassa vapaaehtoiset työskentelevät etenkin lasten ja nuorten parissa, esimerkiksi koulussa sekä haavoittuvassa asemassa olevien ja orpojen lasten keskuudessa. Lisäksi vapaaehtoistyötä tehdään mm. vammaisten parissa. Vapaaehtoiset majoittuvat useimmiten isäntäperheessä.

Uganda

Ugandassa ICYE-vapaaehtoisia vastaanottavat etenkin koulut ja päiväkodit, mutta myös mm. terveyskeskukset ja lastenkodit. Suuri osa työpaikoista sijaitsee maaseudulla tai pienemmissä kaupungeissa. Vapaaehtoiset majoittuvat isäntäperheessä tai vapaaehtoistyöpaikan yhteydessä.