ICYE-vapaaehtoistyöhön Afrikkaan

Afrikassa ICYE-vapaaehtoisia vastaanotetaan Etelä-Afrikkaan, Ghanaan, Keniaan, Marokkoon, Mosambikiin, Nigeriaan, Tansaniaan ja Ugandaan.

Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikassa vapaaehtoiset työskentelevät lähinnä lasten ja nuorten parissa, esimerkiksi erityiskouluissa, lastenkodissa ja mielenterveysongelmista kärsivien nuorten keskuksessa. Vapaaehtoistyötä tehdään myös mm. naisten ja lasten suojakodeissa. Vapaaehtoistyöpaikat sijaitsevat eri puolilla Kapkaupungin ympäristöä. Vapaaehtoiset majoittuvat useimmiten isäntäperheessä.

Ghana

Ghanassa ICYE-vapaaehtoisia vastaanottavat lähinnä päiväkodit ja koulut. Lisäksi vapaaehtoistehtäviä on lastenkodeissa, vammaisten tukikeskuksessa sekä terveysklinikalla. Vapaaehtoiset majoittuvat työpaikan yhteydessä tai isäntäperheessä.

Kenia

Keniassa ICYE-vapaaehtoisia vastaanottavat etenkin koulut ja päiväkodit, mutta paikkoja on myös mm. terveydenhoitoalalle, katulasten tukikeskuksiin ja vanhainkotiin. Vapaaehtoiset majoittuvat työpaikan yhteydessä tai isäntäperheessä.

Marokko

Marokossa vapaaehtoiset tukevat vammattomia ja vammaisia lapsia ja järjestävät heille aktiviteetteja. Tämän lisäksi esim. vapaaehtoistyö nuorten koulutuksen ja vanhusten parissa on mahdollista. Tarjolla on myös mm. toimistotyötä CSM:n toimistossa. Hakijoilta toivotaan ranskan kielen taitoa. Vapaaehtoiset majoittuvat pääasiassa isäntäperheessä, joissakin tapauksissa työpaikan yhteydessä.

Mosambik

Mosambikissa vapaaehtoiset työskentelevät yleensä lasten ja nuorten parissa orpokodeissa, lastenkodeissa, taidekasvatushankkeissa ja katulasten parissa. On myös mahdollista työskennellä HIV:iä sairastavien apuna ja tiedottamassa viruksesta paikallisissa yhteisöissä. Vapaaehtoiset majoittuvat useimmiten isäntäperheessä.

Nigeria

Nigeriassa useat ICYE-vapaaehtoisista työskentelevät päiväkodissa tai koulussa. Vapaaehtoistyöntekijöitä vastaanottavat myös mm. näkövammaisjärjestö ja Nigerian Punainen Risti. Suurin osa vapaaehtoistyöpaikoista sijaitsee Lagosin ympäristössä. Vapaaehtoiset majoittuvat useimmiten isäntäperheessä, joissakin tapauksissa työpaikan yhteydessä.

Tansania

Tansaniassa vapaaehtoiset työskentelevät etenkin lasten ja nuorten parissa, esimerkiksi koulussa, haavoittuvassa asemassa olevien ja orpojen lasten keskuudessa sekä sairaalassa syöpäsairaiden lasten osastolla. Lisäksi vapaaehtoistyötä tehdään mm. vammaisten parissa. Vapaaehtoiset majoittuvat useimmiten isäntäperheessä.

Uganda

Ugandassa ICYE-vapaaehtoisia vastaanottavat etenkin koulut ja päiväkodit, mutta myös mm. terveyskeskukset ja lastenkodit. Suuri osa työpaikoista sijaitsee maaseudulla tai pienemmissä kaupungeissa. Vapaaehtoiset majoittuvat isäntäperheessä tai vapaaehtoistyöpaikan yhteydessä.