ICYE-vapaaehtoistyöhön Afrikkaan

Lähde ICYE-vapaaehtoiseksi Etelä-Afrikkaan, Ghanaan, Keniaan, Marokkoon, Mosambikiin, Nigeriaan, Tansaniaan, Togoon tai Ugandaan!

Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikassa vapaaehtoiset työskentelevät lähinnä lasten ja nuorten parissa, esimerkiksi erityiskouluissa, lastenkodissa ja mielenterveyden ongelmista kärsivien nuorten keskuksessa. Vapaaehtoistyötä on tarjolla myös mm. naisten ja lasten suojakodeissa. Vapaaehtoistyöpaikat sijaitsevat eri puolilla Kapkaupungin ympäristöä. Majoitus useimmiten isäntäperheessä.

Ghana

Ghanassa ICYE-vapaaehtoisia vastaanottavat lähinnä päiväkodit ja koulut. Lisäksi vapaaehtoistehtäviä on tarjolla lastenkodeissa, vammaisten tukikeskuksessa sekä terveysklinikalla. Majoitus työpaikan yhteydessä tai isäntäperheessä.

Kenia

Keniassa ICYE-vapaaehtoisia vastaanottavat etenkin koulut ja päiväkodit, mutta paikkoja on myös mm. terveydenhoitoalalle, katulasten tukikeskuksiin ja vanhainkotiin. Majoitus työpaikan yhteydessä tai isäntäperheessä.

Marokko

Marokossa vapaaehtoiset tukevat terveitä ja vammaisia lapsia ja järjestävät heille aktiviteetteja. Tämän lisäksi esim. vapaaehtoistyö nuorten koulutuksen ja vanhusten parissa on mahdollista. Tarjolla on myös mm. toimistotyötä CSM:n toimistossa. Hakijoilta toivotaan ranskan kielen taitoa. Majoitus pääasiassa isäntäperheessä, joissakin tapauksissa työpaikan yhteydessä.

Mosambik

Mosambikissa vapaaehtoiset työskentelevät yleensä lasten ja nuorten parissa orpokodeissa, lastenkodeissa, taidekasvatushankkeissa ja katulasten parissa. On myös mahdollista työskennellä HIV:iä sairastavien apuna ja tiedottamassa viruksesta paikallisissa yhteisöissä. Majoitus useimmiten isäntäperheessä.

Nigeria

Nigeriassa useat ICYE-vapaaehtoisista työskentelevät päiväkodissa tai koulussa. Vapaaehtoistyöntekijöitä vastaanottavat myös mm. näkövammaisjärjestö ja Nigerian Punainen Risti. Suurin osa vapaaehtoistyöpaikoista sijaitsee Lagosin ympäristössä. Majoitus useimmiten isäntäperheessä, joissakin tapauksissa työpaikan yhteydessä.

Tansania

Tansaniassa vapaaehtoiset työskentelevät etenkin lasten ja nuorten parissa, esimerkiksi koulussa, haavoittuvassa asemassa olevien ja orpojen lasten keskuudessa sekä sairaalassa syöpäsairaiden lasten osastolla. Lisäksi vapaaehtoistyötä tehdään myös mm. vammaisten parissa. Majoitus useimmiten isäntäperheessä

Togo

Togossa apaaehtoiset työskentelevät pääasiassa lasten ja nuorten parissa. He esimerkiksi avustavat vammaisten lasten koulutuksessa ja ohjaavat nuorille liikuntaa. Vapaaehtoistyötä on tarjolla myös kirjastossa ja Campagne des Hommesin toimistossa. Hakijolta toivotaan ranskan kielen taitoa. Majoitus isäntäperheessä.

Uganda

Ugandassa ICYE-vapaaehtoisia vastaanottavat etenkin koulut ja päiväkodit, mutta myös mm. terveyskeskukset ja lastenkodit. Suuri osa työpaikoista sijaitsee maaseudulla tai pienemmissä kaupungeissa. Majoitus isäntäperheessä tai vapaaehtoistyöpaikan yhteydessä.