Valintatyöryhmä

Valintatyöryhmä vastaa vapaaehtoistyöhön ulkomaille hakevien valintahaastatteluista.

Valintahaastattelut ovat osa valintaprosessia vapaaehtoistyöhön ulkomaille. Valintahaastatteluissa avoimuus ja rohkeus kysyä on tärkeää, jotta löydetään oikeanlainen henkilö oikeaan paikkaan. Objektiivisuuden vuoksi haastattelut tehdään pääosin pareittain.

”Haastattelut ovat helppo tapa liittyä mukaan Maailmanvaihdon toimintaan, vaikka alkuun vaaditaankin koulutus.” – haastattelija Aino Itkonen

Hakijoita haastatellaan lähinnä ICYE-ohjelman valintapäivissä marras- ja helmikuussa Helsingissä. Valintapäivissä hakijat saavat tietoa niin kohdemaista kuin vapaaehtoistyöntekijän roolista.

Haastattelijat pääsevät tapaamaan vapaaehtoistyöhön ulkomaille lähtemisestä innostuneita ja oppivat hakuprosessista, erilaisista vapaaehtoistyökohteista ja kohdemaista sekä haastattelukäytännöistä. Varoituksen sana tosin: innostus lähteä maailmalle tarttuu!

Kukin haastatteluryhmä tekee valintapäivänä enintään viisi haastattelua (noin tunti / haastattelu).  Lisäksi haastattelijat antavat palautetta haastatteluista ja keskustelevat valinnoista pääsihteerin ja muiden haastattelijoiden kanssa. Palautteenantoon ja keskusteluun kuluu aikaa yhteensä noin tunti.

Hakijoiden haastattelija

Millaista on osallistua Maailmanvaihdon vapaaehtoistoimintaan? Aino Itkonen kertoo kokemuksistaan vapaaehtoistyöhön...

Kenelle?

Haastattelijoilta vaaditaan omaa ulkomaankokemusta, mielellään vapaaehtoistyökokemusta sekä motivaatiota opiskella henkilöarviointia. Heiltä toivotaan hyvää aktiivista kuuntelutaitoa, refleksiivisyyttä ja havainnointiherkkyyttä.

Perehdytys?

Haastattelijoiden edellytetään osallistuvan loka–marraskuussa järjestettävään koulutukseen, jossa käydään läpi Maailmanvaihdon haastattelukäytäntöjä sekä henkilöarviointiin liittyvää teoriaa ja kysymyksiä. Yksilöllisiä perehdytyksiä järjestetään tarpeen mukaan, ja haastattelutyötä varten on laadittu valintaopas sekä haastattelurunko.

Miten mukaan?

Hae haastattelijaksi lähettämällä hyvissä ajoin ennen lokakuun–marraskuun koulutusta osoitteeseen maailmanvaihto(at)maailmanvaihto.fi vapaamuotoinen esittely itsestäsi ja motivaatiostasi tulla mukaan valintatyöryhmään.

Lisätiedot

Pääsihteeri Anni Koskela
maailmanvaihto(at)maailmanvaihto.fi
050 452 5660

Haastattelijana pääsee peilaamaan omia vapaaehtoiskokemuksia

ICYE-vapaaehtoistyöhön hakevia haastatteleva Sasu Katajamäki on itsekin ollut vapaaehtoistyössä maailmalla....