Vapaaehtoistyöpaikaksi

Haluaisiko työyhteisösi vahvistaa kulttuurien välistä oppimistaan? Vastaanottakaa nuori ulkomaalainen vapaaehtoistyöntekijä mukaan arkeenne!

Ulkomaalaisia vapaaehtoistyöntekijöitä voivat vastaanottaa yleishyödylliset järjestöt ja laitokset. Useimmiten Maailmanvaihdon ulkomaalaiset nuoret työskentelevät vapaaehtoisena kasvatus- tai sosiaalialalla, mutta periaatteessa mikä tahansa yleishyödyllinen taho sopii vapaaehtoisen työpaikaksi.

Vapaaehtoisjaksojen tarkoituksena on yhdessä työskentelyn ja oppimisen kautta luoda ruohonjuuritason kontakteja ja ymmärtämystä eritaustaisten ihmisten välille. Vapaaehtoisvoimin tehtävä työ on tärkeää ja arvokasta työtä, joka ehkä muuten jäisi tekemättä.

”Tämä yhteistyö on antanut jopa enemmän kuin osasimme odottaa. On kuin olisimme avanneet ikkunan ulkomaailmaan.” – Kirkonseudun koulun rehtori Timo Kotiranta

Lähtökohtana yhteistyölle on, että vapaaehtoiselle on työyhteisössä tarjolla mielekkäitä tehtäviä ja tukea niiden tekemiseen. On myös tärkeää, että koko työyhteisö on sitoutunut ulkomaalaisen vapaaehtoisen vastaanottamiseen.

Vapaaehtoiset viipyvät Suomessa 6–12 kuukautta. Jaksot kestävät vähintään puoli vuotta, jotta vapaaehtoinen ja hänet vastaanottava yhteisö ehtivät tutustua toisiinsa kunnolla ja rakentaa yhteistyötä. Tarjoamme kaikille vapaaehtoistyöpaikoille perehdytystä ja tukea. Jos työpaikkanne ei voi tarjota majoitusta, Maailmanvaihto voi etsiä vapaaehtoiselle isäntäperheen.

Kaiken maailman vapaaehtoisia

Nuoria saapuu vapaaehtoistyöhön Suomeen Euroopasta ja etäämmältä. Vapaaehtoiset ovat täysi-ikäisiä ja he osallistuvat pääsääntöisesti International Cultural Youth Exchange -ohjelmaan (ICYE) tai Euroopan solidaarisuusjoukkojen (ESC) vapaaehtoispalveluun.

Työpanoksensa lisäksi vapaaehtoiset tuovat piristystä työpaikan arkeen sekä mahdollisuuden molemminpuoliseen kieliharjoitteluun. Monille syrjäytyneille tai vammaisille Maailmanvaihdon vapaaehtoiset ovat antaneet ainutlaatuisen mahdollisuuden kansainväliseen kanssakäymiseen.

Vapaaehtoiset asuvat joko työpaikkansa yhteydessä (esim. asuntolassa) tai paikallisessa isäntäperheessä. Työpaikan yhteydessä asuvalle vapaaehtoiselle työpaikka tarjoaa ateriat (myös viikonloppuisin ja loma-aikoina). Isäntäperheessä asuva vapaaehtoinen saa työpaikaltaan päivittäisen lounaan, ja muut ateriat tarjoaa perhe.

ICYE-vapaaehtoistyöpaikaksi

ICYE-ohjelman kautta Suomeen saapuu 18–30-vuotiaita vapaaehtoisia Euroopan ulkopuolelta, mm. Boliviasta, Costa Ricasta, Hondurasista, Intiasta, Japanista, Keniasta, Taiwanista ja Ugandasta.

Vapaaehtoiset maksavat ohjelmamaksun, jolla katetaan heidän vakuutuksensa, suomen opetus, valmennus vapaaehtoistyöhön ja suomalaiseen kulttuuriin sekä muita kuluja. Taskurahan (110 € / kk) maksaa vapaaehtoistyöpaikka. ICYE-vapaaehtoisten työpaikkoina voivat toimia yleishyödyllisten järjestöjen ja laitosten ohella yritykset, joiden toimintaperiaatteet sopivat Maailmanvaihdon arvoihin.

Saksasta saapuu vapaaehtoisia myös Saksan tukeman, monin tavoin ICYE-ohjelman kaltaisen vapaaehtoistyöohjelman kautta.

ESC-vapaaehtoistyöpaikaksi

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelu on tarkoitettu 18–30-vuotiaille nuorille pääasiassa Euroopan unionin maista ja lähialueilta.

EU maksaa ESC-vapaaehtoiselle kohtuulliset matkakustannukset Suomeen ja takaisin kotimaahan, työmatkakulut, kielenopetuksen sekä pientä taskurahaa (5 € / päivä). Isäntäperhe ja/tai työpaikka järjestää vapaaehtoiselle asumisen ja ateriat.

Vastaanottaakseen ESC-vapaaehtoisia työpaikan tulee hakea Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkkiä tai heillä tulee olla voimassa oleva akkreditointi Erasmus+-vapaaehtoispalveluun. Lisätietoa saa Maailmanvaihdosta.

Milloin ja miten haetaan?

Suurin osa vapaaehtoisista saapuu elo–syyskuussa. Syksyn saapujien vapaaehtoistyöpaikaksi kannattaa hakea alkuvuonna. Vastaanotamme vuosittain muutamia vapaaehtoisia muulloinkin, joten vapaaehtoistyöpaikaksi voi hakea ympäri vuoden.

Ensiaskel on täyttää kyselylomake. Otamme yhteyttä lomakkeenne vastaanotettuamme.

Lisätietoja