Vapaaehtoistyöpaikaksi

Onko työpaikassanne toimintaa, johon olisi mukavaa saada apukäsiä ja nuorten näkökulmia? Haluaisitteko myös kansainvälisyyttä arkeen? Olisitteko innostuneita tukemaan nuorta osaamisensa kehittämisessä? Kansainvälinen vapaaehtoisyhteistyö tarjoaa tähän mahdollisuuden!

Maailmanvaihdon kautta voivat vastaanottaa nuoria ulkomailta kansainväliseen vapaaehtoistyöhön yleishyödylliset järjestöt ja laitokset. Useimmiten vapaaehtoisemme työskentelevät kasvatus- tai sosiaalialalla, mutta periaatteessa mikä tahansa yleishyödyllinen taho sopii vapaaehtoistyöpaikaksi.

Vapaaehtoisjaksojen tarkoituksena on yhteinen kulttuurien välinen oppimiskokemus ruohonjuuritason yhteistyön kautta. Vapaaehtoisvoimin tehtävä työ on tärkeää ja arvokasta työtä, joka ehkä muuten jäisi tekemättä.

”Tämä yhteistyö on antanut jopa enemmän kuin osasimme odottaa. On kuin olisimme avanneet ikkunan ulkomaailmaan.” – Kirkonseudun koulun rehtori Timo Kotiranta

Lähtökohtana yhteistyölle on, että vapaaehtoiselle on työyhteisössä tarjolla mielekkäitä tehtäviä ja tukea niiden tekemiseen. On myös tärkeää, että koko työyhteisö on sitoutunut ulkomaalaisen vapaaehtoisen vastaanottamiseen.

Vapaaehtoiset viipyvät Suomessa 6–12 kuukautta. Jaksot kestävät vähintään puoli vuotta, jotta vapaaehtoinen ja hänet vastaanottava yhteisö ehtivät tutustua toisiinsa kunnolla ja rakentaa yhteistyötä. Tarjoamme kaikille vapaaehtoistyöpaikoille perehdytystä ja tukea. Jos työpaikkanne ei voi tarjota majoitusta, Maailmanvaihto voi etsiä vapaaehtoiselle isäntäperheen.

Vapaaehtoistyötä koulumaailmassa

Vuosi sitten tammikuussa kävelin Educa-messujen käytävillä Helsingin messukeskuksessa ja tutustuin...

Kaiken maailman vapaaehtoisia

Nuoria saapuu vapaaehtoistyöhön Suomeen Euroopasta ja etäämmältä. Vapaaehtoiset ovat täysi-ikäisiä ja he osallistuvat pääsääntöisesti

Työpanoksensa lisäksi vapaaehtoiset tuovat piristystä työpaikan arkeen sekä mahdollisuuden kieliharjoitteluun. Esimerkiksi monille vammaisille nuorille ja aikuisille Maailmanvaihdon vapaaehtoiset ovat antaneet ainutlaatuisen mahdollisuuden kansainväliseen kanssakäymiseen.

Kaksi henkilöä työskentelemässä yhdessä esiliinat yllään, molemmat katsovat alas.

Vapaaehtoiset asuvat joko työpaikkansa yhteydessä, esimerkiksi asuntolassa, tai paikallisessa isäntäperheessä. Työpaikan yhteydessä asuvalle vapaaehtoiselle työpaikka tarjoaa ateriat (myös viikonloppuisin ja loma-aikoina). Isäntäperheessä asuva vapaaehtoinen saa työpaikaltaan päivittäisen lounaan, ja muut ateriat tarjoaa perhe.

ICYE-vapaaehtoistyöpaikaksi

ICYE-ohjelman kautta Suomeen saapuu 18–30-vuotiaita vapaaehtoisia Euroopan ulkopuolelta, mm. Boliviasta, Costa Ricasta, Hondurasista, Intiasta, Japanista, Keniasta, Taiwanista ja Ugandasta.

Vapaaehtoiset maksavat ohjelmamaksun, jolla heille katetaan vakuutus, suomen opetus, valmennus vapaaehtoistyöhön ja suomalaiseen kulttuuriin sekä muita kuluja. Taskurahan (125 € / kk) maksaa vapaaehtoistyöpaikka. ICYE-vapaaehtoisten työpaikkoina voivat toimia yleishyödyllisten järjestöjen ja laitosten ohella yritykset, joiden toimintaperiaatteet sopivat Maailmanvaihdon arvoihin.

Saksasta saapuu vapaaehtoisia myös Saksan tukeman, monin tavoin ICYE-ohjelman kaltaisen vapaaehtoistyöohjelman kautta.

Kaksi henkilöä maalaamassa kankaalle, joka on pöydällä, molemmat hymyilevät.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistyöpaikaksi

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelu on tarkoitettu 18–30-vuotiaille nuorille pääasiassa Euroopan unionin maista ja lähialueilta.

Euroopan unioni maksaa vapaaehtoiselle kohtuulliset matkakustannukset Suomeen ja takaisin kotimaahan, työmatkakulut, kielenopetuksen sekä pientä taskurahaa (6 € / päivä). Isäntäperhe ja/tai työpaikka järjestää vapaaehtoiselle asumisen ja ateriat.

Vastaanottaakseen vapaaehtoisia työpaikan tulee hakea Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkkiä. Lisätietoa saa Maailmanvaihdosta.

Milloin ja miten haetaan?

Suurin osa vapaaehtoisista saapuu elo–syyskuussa. Syksyn saapujien vapaaehtoistyöpaikaksi kannattaa hakea alkuvuonna. Vastaanotamme vuosittain muutamia vapaaehtoisia muulloinkin, joten vapaaehtoistyöpaikaksi voi hakea ympäri vuoden.

Ensiaskel on täyttää kyselylomake. Otamme yhteyttä lomakkeenne vastaanotettuamme.

Lisätietoja