Usein kysyttyä vapaaehtoistyöstä ulkomailla

International Cultural Youth Exchange -vapaaehtoisohjelma:

 1. Milloin ja miten voin hakea ICYE-ohjelmaan?
 2. Jos haen, milloin minun tulee sitoutua osallistumiseen ja maksaa osallistumismaksu?
 3. Millaisin kriteerein Maailmanvaihto valitsee osallistujat ICYE-ohjelmaan?
 4. Kuinka monet hakijoista tulevat valituksi ICYE-ohjelmaan?
 5. Minkä ikäisenä voin osallistua ICYE-ohjelmaan?
 6. Voinko lähteä kaverin tai kumppanin kanssa?
 7. Miksi osallistuminen ICYE-ohjelmaan maksaa?
 8. Mitä kustannuksia minulle tulee osallistumismaksun lisäksi?
 9. Mitä tukia voin saada?
 10. Täytyykö minun osata kohdemaan kieltä ennen lähtöä?
 11. Miksi ICYE-vapaaehtoistyö kestää aina vähintään puoli vuotta?
 12. Miksi ICYE-vapaaehtoistyön pääasiallinen aloitusaika on elo–syyskuu?
 13. Millä aloilla ICYE-vapaaehtoistyötä tehdään?
 14. Miten vapaaehtoistyöpaikkani määräytyy?
 15. Voinko päästä ICYE-vapaaehtoistyöhön tietylle alalle tai tiettyyn vapaaehtoistyöpaikkaan?
 16. Millaisia työpäiviä vapaaehtoiset työskentelevät?
 17. Tulenko olemaan vapaaehtoistyöpaikassani ainut vapaaehtoinen ulkomailta?
 18. Tarkistetaanko vapaaehtoisten rikostausta?
 19. Voiko kasvissyöjä tai vegaani saada vapaaehtoisjaksollaan ruokavalionsa mukaista ruokaa?
 20. Miten ICYE-vapaaehtoistyöntekijät majoittuvat?

1) Milloin ja miten voin hakea ICYE-ohjelmaan?

ICYE-vapaaehtoisjaksot alkavat vuosittain elo–syyskuussa ja tammi–helmikuussa. Elo–syyskuu on ohjelman pääasiallinen aloitusaika.

Hakukierroksia on kaksi: ensimmäinen haku päättyy lokakuun lopussa (31.10.) elo–syyskuun lähtöä edeltävänä vuonna ja toinen haku tammikuun lopussa (31.1.) elo–syyskuun lähdön vuonna. Jälkimmäisessä haussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäljellä paikkoja ensimmäisen haun jälkeen.

Ensiaskel on täyttää hakulomake (ladattavissa hakuohjesivulta) ja lähettää se liitteineen Maailmanvaihtoon. Kutsumme kaikki hakemuksen lähettäneet valintahaastatteluun. Järjestämme hakijoille valintahaastattelupäivän muutamien viikkojen kuluttua hakuajan umpeutumisesta. Noin kahden viikon kuluessa valintahaastattelustasi saat tiedon siitä, onko sinut hyväksytty osallistujaksi.

2) Jos haen, milloin minun tulee sitoutua osallistumiseen ja maksaa osallistumismaksu?

Jos tulet valituksi osallistujaksi, saat noin kahden viikon kuluttua valintahaastattelustasi osallistumis- ja maksusopimuksen peruutusehtoineen allekirjoitettavaksesi ja 350 euron varaumaksun maksettavaksi. Sopimuksessa määrittelet, maksatko lopun osallistumismaksustasi yhdessä, kahdessa vai useammassa erässä. Osallistumismaksusi tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan ennen lähtöä.

3) Millaisin kriteerein Maailmanvaihto valitsee osallistujat ICYE-ohjelmaan?

Valitsemme osallistujat henkilökohtaisen soveltuvuuden ja motivoituneisuuden perusteella. Kiinnitämme huomiota mm. avoimuuteen uusille kokemuksille, joustavuuteen, vastuunkantokykyyn sekä sopeutuvaisuuteen. Tullakseen valituksi hakijoilla tulee myös olla realistinen käsitys kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä.

Lisäksi osallistujilta vaaditaan käytännön englannin kielen taitoa. Kohdemaan kieltä ei tarvitse osata ennen lähtöä, mutta suosittelemme sen opiskelua etukäteen, jos mahdollista. Kieli on avain kohdemaan kulttuurin ymmärtämiseen.

4) Kuinka monet hakijoista tulevat valituksi ICYE-ohjelmaan?

Yleensä valtaosa. Useimmiten hakijat täyttävät valintakriteerit ja useimmat hakijoista pääsevät ensisijaisesti toivomaansa maahan. Toisinaan joihinkin maihin on enemmän hakijoita kuin paikkoja. Näissä tapauksissa tiedustelemme niiltä hakijoilta, jotka eivät tule valituksi ensisijaisesti toivomaansa maahan, halukkuutta lähteä johonkin toiseen maahan.

5) Minkä ikäisenä voin osallistua ICYE-ohjelmaan?

ICYE-ohjelmaan voivat osallistua täysi-ikäiset henkilöt. Ohjelma on suunnattu nuorille aikuisille, mutta useimpiin ICYE-maihin vastaanotetaan myös yli kolmekymppisiä vapaaehtoisia. Yli 30-vuotiaiden hakijoiden kohdalla konsultoimme kohdemaan ICYE-järjestöä heidän mahdollisuuksistaan vastaanottaa kyseinen hakija.

Kansainvälisesti ICYE-ohjelman osallistujat ovat suurimmaksi osaksi nuoria, minkä myötä ohjelman valmennus- ja arviointitapaamisissa useimmat osallistujista ovat nuoria.

6) Voinko lähteä kaverin tai kumppanin kanssa?

Mahdollisesti. Jos toiveenanne on viettää vapaaehtoisvuosi yhdessä, mainitkaa tästä hakemuksessanne, niin tiedustelemme toivomanne kohdemaan ICYE-järjestöltä, voivatko he vastaanottaa kaveruksia tai pariskunnan. Olemme aiemmin lähettäneet pariskunnan esimerkiksi Intiaan, Nepaliin ja Ugandaan.

7) Miksi osallistuminen ICYE-ohjelmaan maksaa?

Vapaaehtoistyö uudessa ympäristössä on vaativa kokemus. Jotta se olisi onnistunut ja antoisa niin vapaaehtoistyöntekijälle kuin hänet vastaanottavalle yhteisölle, vapaaehtoiset, vapaaehtoistyöpaikat ja isäntäperheet valitaan huolellisesti ja heitä valmennetaan rooliinsa.

Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään ennen lähtöä valmennuskoulutus ja paluun jälkeen palanneiden tapaaminen. Kohdemaassa heille järjestetään tulovalmennus, väliarviointitapaaminen (vuoden jaksoissa) ja loppuarviointitapaaminen sekä paikalliskielen opetusta.

Vapaaehtoiset saavat vakuutuksen ja heidän päivittäiset työmatkakulunsa korvataan. Suomessa ja kohdemaassa vapaaehtoistyöhön erikoistunut ICYE-toimisto tukee vapaaehtoisia käytännön asioiden hoitamisessa, uuteen kulttuuriin sopeutumisessa ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisussa. Kuluja aiheutuu myös toimistojen ylläpidosta.

Toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi ICYEllä on kansainvälinen toimisto ja kansainvälinen hallitus, jotka kehittävät ja valvovat toimintaa kohdemaissa. Kansainvälisen hallinnon kuluihin menee pieni osa osallistumismaksusta.

Vapaaehtoisten osallistumismaksuilla katetaan vain osa kuluista. Maailmanvaihto saa avustusta mm. opetusministeriöltä, minkä turvin osallistumismaksut pidetään mahdollisimman alhaisina. Suuri osa ICYE-järjestöjen toiminnasta toteutetaan vapaaehtoisvoimin.

8) Mitä kustannuksia minulle tulee osallistumismaksun lisäksi?

Vapaaehtoistyöntekijä vastaa itse lento- ja viisumikuluista. Viisumikulut vaihtelevat maittain ja muuttuvat vuosittain. Voit kysyä meiltä lisätietoja sinua kiinnostavan kohdemaan viisumikuluista.

Vapaaehtoistyöntekijä vastaa myös henkilökohtaisista menoistaan, kuten puhelinkuluistaan, hygieniatuotteistaan, harrastuksistaan ja vapaa-ajanmatkoistaan. Vapaaehtoinen vastaa ylläpidostaan, kun hän on poissa asuinpaikastaan esim. matkojensa aikana.

9) Mitä tukia voin saada?

ICYE-ohjelman osallistujana voit hakea Maailmanvaihdolta stipediä. Myönnämme niitä ICYE-vapaaehtoisille taloudellisin perustein, enintään 500 euroa / osallistuja. Vapaaehtoisjakson kesto vaikuttaa stipendin suuruuteen, enimmäisstipendi myönnetään usein vain vuoden jaksoon osallistuville. Lisäksi oppilaitokset saattavat myöntää opiskelijoilleen stipendejä vapaaehtoistyöohjelmiin osallistumiseen, ja säätiöiltä voi anoa avustuksia.

10) Täytyykö minun osata kohdemaan kieltä ennen lähtöä?

On etu muttei edellytys osata kohdemaan kieltä jo ennen lähtöä. Jos kohdemaahan on enemmän hakijoita kuin on paikkoja, huomioimme paikalliskielen taidon valitessamme vapaaehtoisia. Paikalliskielen taitosi taso huomioidaan vapaaehtoistehtävissä.

Paikalliskielen osaaminen auttaa ymmärtämään kohdemaan kulttuuria. Perillä kohdemaassasi sinulle tarjotaan mahdollisuus opiskella paikalliskieltä. Vuoden vapaaehtoisjaksolla saat opetusta vähintään 30 tuntia ja puolen vuoden jaksolla vähintään 20 tuntia.

Osallistuaksesi ICYE-ohjelmaan sinun tulee osata englantia siten, että tunnet pärjääväsi kielitaidollasi käytännön tilanteissa.

11) Miksi ICYE-vapaaehtoistyö kestää aina vähintään puoli vuotta?

ICYE-vapaaehtoisjaksoilla rakennetaan kulttuurien välistä ymmärrystä arjen yhteistyön kautta, ja kulttuurien välinen oppiminen ottaa aikaa. Haluamme antaa vapaaehtoiselle ja hänet vastaanottavalle yhteisölle vähintään puoli vuotta aikaa tutustua toisiinsa sekä rakentaa yhteistyötä, luottamusta ja ymmärrystä. Suosittelemme vapaaehtoisvuotta – vuoden aikana pääset tutustumaan syvällisemmin elämään kohdemaassasi.

12) Miksi ICYE-vapaaehtoistyön pääasiallinen aloitusaika on elo–syyskuu?

Elo–syyskuussa kussakin ICYE-ohjelman maassa järjestetään vapaaehtoisille tulovalmennuskoulutus. Koulutus on tärkeä osa vapaaehtoisjaksoasi: siinä saat lisätietoa kohdemaasi kulttuurista ja yhteiskunnasta sekä vapaaehtoistyöstä ja käytännön asioista kyseisessä maassa.

Tulovalmennuskoulutuksen yhteydessä järjestetään usein myös ohjelmaan kuuluva paikallisen kielen kielikurssi, ja koulutuksessa tutustut muista maista saapuneisiin vapaaehtoisiin sekä paikallisen ICYE-järjestön henkilökuntaan ja aktiiveihin. Joissakin maissa järjestetään tulovalmennuskoulutus myös tammi- tai helmikuussa.

13) Millä aloilla ICYE-vapaaehtoistyötä tehdään?

Mahdollisuuksia on monilla aloilla. Voit viettää vapaaehtoisvuoden esimerkiksi nuoriso- tai vanhustyön, päiväkoti- tai kouluelämän, ihmisoikeustyön, ympäristönsuojelun tai vammaistyön parissa. Voit selata ICYE-ohjelman vapaaehtoistyöpaikkoja aloittain kansainvälisen ICYE-federaation hakukoneessa.

14) Miten vapaaehtoistyöpaikkani määräytyy?

Kun haet ICYE-vapaaehtoistyöhön, haet vapaaehtoiseksi tiettyyn maahan. Hakemuksessasi voit kertoa, millä alalla tahtoisit tehdä vapaaehtoistyötä. Jos tulet valituksi ohjelmaan, saat täytettäväksesi englanninkielisen hakulomakkeen, jossa kerrot lisää siitä, millaista vapaaehtoistyötä haluaisit tehdä. Kohdemaasi ICYE-järjestö järjestää vapaaehtoistyöpaikkasi ja majoituksesi hakulomakkeesi perusteella. Toiveesi ovat keskeisellä sijalla vapaaehtoistyöpaikan valinnassa.

15) Voinko päästä ICYE-vapaaehtoistyöhön tietylle alalle tai tiettyyn vapaaehtoistyöpaikkaan?

Jos haluat, voimme varmistaa kohdemaan ICYE-järjestöltä pääsysi vapaaehtoistyöhön tietylle alalle tai tiettyyn vapaaehtoistyöpaikkaan ennen kuin sitoudut ohjelmaan osallistumiseen. Mainitse toiveestasi hakemuksessasi.

16) Millaisia työpäiviä vapaaehtoiset tekevät?

Vapaaehtoistyöpaikat tarjoavat vapaaehtoistehtäviä vähintään 20 tuntia ja enintään 40 tuntia viikossa. Riippuu työpaikasta, mihin viikonpäiviin ja kellonaikoihin työpäivät sijoittuvat.

17) Tulenko olemaan vapaaehtoistyöpaikassani ainut vapaaehtoinen ulkomailta?

Vaihtelee organisaatiosta toiseen, kuinka monta vapaaehtoistyöntekijää ulkomailta he vastaanottavat kerrallaan. Usein muutamia, toisinaan vain yhden.

Tutustut toisiin ICYE-vapaaehtoisiin ja paikallisen ICYE-järjestön väkeen tulovalmennusleirillä ja ohjelman muissa koulutuksissa.

18) Tarkistetaanko vapaaehtoisten rikostausta?

Pyydämme rikosrekisteriotteen kaikilta vapaaehtoisilta.

19) Voiko kasvissyöjä tai vegaani saada vapaaehtoisjaksollaan ruokavalionsa mukaista ruokaa?

Useimmat kasvissyöjät ovat saaneet riittävän monipuolista ruokaa vapaaehtoistyöjaksollaan. Sen sijaan vegaaneille yhteistyökumppaneidemme voi harmi kyllä olla haasteellista järjestää heille sopivaa sopivaa ruokaa.

Ennen kuin varmistat osallistumisesi vapaaehtoistyöohjelmaan, voimme selvittää vastaanottavalta järjestöltä, onko heidän mahdollista järjestää sellaista vapaaehtoistyöpaikkaa ja tarvittaessa myös isäntäperhettä, joka voi tarjota ruokavaliosi mukaista ruokaa.

Emme voi taata kasvis- tai vegaanisen ruokavalion ruoan monipuolisuutta. Kasvissyöjien ja vegaanien onkin varauduttava pitämään itse huoli ruokavalionsa monipuolisuudesta.

20) Miten ICYE-vapaaehtoistyöntekijät majoittuvat?

Majoitus vaihtelee vapaaehtoistyöpaikoittain. Tyypillisesti vapaaehtoiset majoittuvat isäntäperheessä, vapaaehtoistyöpaikkansa yhteydessä tai vapaaehtoisten yhteisasunnossa. Majoituksesta kerrotaan kunkin vapaaehtoistyöpaikan kuvauksessa ICYE-federaation hakukoneessa.

 

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota meihin yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää.