Usein kysyttyä vapaaehtoistyöstä ulkomailla

1. Miksi lähteä vapaaehtoiseksi 6–12 kuukaudeksi lyhemmän ajan sijaan?

Vapaaehtoistyöjaksoillamme rakennetaan kulttuurien välistä ymmärrystä arjen yhteistyön kautta, ja kulttuurien välinen oppiminen ottaa aikaa. Haluamme antaa vapaaehtoiselle ja hänet vastaanottavalle yhteisölle vähintään puoli vuotta aikaa tutustua toisiinsa sekä rakentaa yhteistyötä, luottamusta ja ymmärrystä. Suosittelemme vapaaehtoisvuotta – vuoden aikana pääset tutustumaan syvällisemmin kohdemaasi kieli- ja kulttuuriympäristöön.

2. Miksi ICYE-vapaaehtoisjakson voi aloittaa vain elo–syyskuussa tai alkuvuonna?

Tulovalmennuskoulutus kohdemaassasi on tärkeä osa vapaaehtoisjaksoasi: siinä saat lisätietoa kohdemaasi kulttuurista ja vapaaehtoistyöstä juuri kyseisessä maassa sekä tärkeitä tietoja käytännön asioista. Tulovalmennuksen yhteydessä järjestetään myös paikalliskielen opintoja. Koulutuksessa tutustut muista maista tulleisiin vapaaehtoisiin sekä paikallisen ICYE-järjestön henkilökuntaan ja aktiiveihin. Tulovalmennus järjestetään kohdemaissa pääsääntöisesti elokuussa. Joissakin maissa järjestetään tulovalmennuskoulutus myös tammi- tai helmikuussa.

3. Jos haen ICYE-ohjelmaan, milloin minun tulee sitoutua osallistumiseen?

Kutsumme kaikki hakulomakkeen lähettäneet valintahaastatteluun. Järjestämme hakijoille valintahaastattelupäivän muutamien viikkojen kuluttua hakuajan umpeutumiseseta. Jos valisemme sinut haastattelun jälkeen osallistujaksi, saat viimeistään noin kahden viikon kuluttua haastattelustasi allekirjoitettavaksesi osallistumissopimuksen peruutusehtoineen.

4. Miksi vapaaehtoistyö maksaa?

Vapaaehtoistyö uudessa kulttuuriympäristössä on vaativa kokemus. Jotta se olisi onnistunut ja antoisa vapaaehtoistyöntekijälle ja hänet vastaanottavalle yhteisölle, valitaan ja valmennetaan vapaaehtoiset sekä vapaaehtoistyöpaikat ja isäntäperheet. Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään Suomessa ennen lähtöä valmennuskoulutus ja paluun jälkeen palanneiden tapaaminen. Kohdemaassa heille järjestetään tulovalmennus, väliarviointitapaaminen (vuoden jaksoissa) ja loppuarviointitapaaminen sekä paikalliskielen opetusta. Suomessa ja kohdemaassa osallistujia tukee käytännön asioiden hoitamisessa, vieraaseen kulttuuriin sopeutumisessa ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisussa vapaaehtoistyöohjelmiin erikoistunut ICYE-toimisto. Toimistojen ylläpidosta aiheutuu kuluja. Kuluja aiheutuu myös mm. vapaaehtoisten koulutuksista, valintaprosessista, tiedotuksesta, vakuutuksista sekä työpaikan ja asunnon välisistä matkoista. Toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi ICYEllä on kansainvälinen toimisto ja kansainvälinen hallitus, jotka kehittävät ja valvovat toimintaa kohdemaissa. Kansainvälisen hallinnon kuluihin menee pieni osa osallistumismaksusta. Vapaaehtoisten maksamilla osallistumismaksuilla katetaan vain osa kuluista. Maailmanvaihto saa avustusta mm. opetusministeriöltä, minkä turvin osallistumismaksut pidetään mahdollisimman alhaisina. Sekä Suomen että kohdemaan ICYE-järjestön toiminnasta suuri osa toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisesti toimivat aktiivit mahdollistavat ohjelman hyvän laadun ylläpitämisen mahdollisimman vähäisin resurssein.

5. Milloin osallistumismaksu tulee maksaa?

Jos valisemme sinut valintahaastattelusi jälkeen osallistujaksi, saat meiltä noin parin viikon kuluessa haastattelustasi osallistumis- ja maksusopimuksen allekirjoitettavaksesi ja 350 euron varaumaksun maksettavaksi. Sopimuksessa määrittelet, maksatko lopun osallistumismaksustasi yhdessä, kahdessa vai useammassa erässä. Osallistumismaksusi tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan ennen lähtöä.

6. Mitä tukia voin saada?

Maailmanvaihto myöntää ICYE-ohjelman osallistujille stipendejä, enintään 500 euroa / osallistuja. Myönnämme stipendit taloudellisen perustein. Lisäksi oppilaitokset saattavat myöntää opiskelijoilleen stipendejä vapaaehtoistyöohjelmiin osallistumiseen, ja säätiöiltä voi anoa avustuksia, ks. lisätietoja säätiöistä. Monet lehdet maksavat juttupalkkioita kohdemaasta kirjoitetuista laadukkaista artikkeleista.

7. Voiko vapaaehtoiseksi lähteä yli 30-vuotiaana?

Useimpiin Aasian ja Afrikan kohdemaihin otetaan mielellään vastaan myös yli kolmekymppisiä vapaaehtoisia, ja monissa vapaaehtoistyöpaikoissa heidän panostaan arvostetaan erityisesti. Yli 30-vuotiaiden osallistujien määrä on kasvamassa kansainvälisessä ICYE-verkostossa, mutta edelleen on kyse hyvin pienistä määristä. Jokaiseen kohdemaahan saapuu vapaaehtoisia eri puolilta maailmaa. Vapaaehtoisten ryhmälle järjestetään tulovalmennuskoulutus, puolivuotisarviointitapaaminen ja loppuarviointitapaaminen, joissa pohditaan ja arvioidaan kulunutta vapaaehtoistyöjaksoa. Näissä tapaamisissa vapaaehtoiset ovat pääasiassa 18–30-vuotiaita, useimmat alle 25-vuotiaita. Vapaaehtoiset työskentelevät lähtökohtaisesti tehtävissä, jotka eivät vaadi koulutus- tai työtaustaa. Jo työelämässä toimineille koulutetuille aikuisille on joissain tapauksissa mahdollista järjestää heidän ammattiaitoaan vastaavia tehtäviä, jos osallistujat ovat kielitaitoisia ja kohdemaan kulttuuriympäristöön helposti sopeutuvia. Tehtävät ovat kuitenkin avustusluonteisia ainakin jakson alkuvaiheessa, jos vapaaehtoinen ei osaa kohdemaan kieltä sujuvasti ennen lähtöä. Monissa kohdemaissa, erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, vapaaehtoiset asuvat isäntäperheessä.

8. Miksi usein työskennellään kasvatus- tai sosiaalialalla?

Kokemuksemme mukaan vapaaehtoistyö kasvatus- tai sosiaalialalla on hyvä kanava oppia kohdemaan kulttuuria ja kieltä. Vapaaehtoisista on parhaimmillaan paljon iloa esimerkiksi lapsille, nuorille ja vanhuksille, kun he järjestävät heille toimintaa ja ovat heidän seuranaan ja tukenaan.

9. Voiko lähteä pariskuntana?

Kyllä, joihinkin kohdemaihin. Olemme lähettäneet pariskunnan esimerkiksi Intiaan ja Nepaliin. Meidän tulee kuitenkin aina erikseen varmistaa kohdemaan ICYE-järjestöltä, voivatko he vastaanottaa pariskunnan.

10. Miten valinta vapaaehtoistyöpaikkaan tapahtuu?

Kun haet ICYE-vapaaehtoistyöhön, haet vapaaehtoiseksi tiettyyn maahan. Jos tulet valituksi ohjelmaan, saat täytettäväksesi englanninkielisen hakulomakkeen, jossa mm. voit kertoa, millaista vapaaehtoistyötä halauisit tehdä. Kohdemaasi ICYE-järjestö järjestää vapaaehtoistyöpaikkasi ja majoituksesi hakulomakkeesi perusteella. Toiveesi ovat keskeisellä sijalla vapaaehtoistyöpaikan valinnassa.

11. Voiko päästä vapaaehtoiseksi tietylle alalle?

Voimme varmistaa etukäteen kohdemaan ICYE-järjestöltä pääsysi vapaaehtoistyöhön tietylle alalle, jos niin toivot. Esimerkiksi terveydenhoito-, sosiaali- ja opetusalan opiskelijat ja ammattilaiset ovat useimmiten päässeet oman alansa töihin, joissakin maissa myös ympäristöalan opiskelijat.

12. Millaiset valintakriteerit Maailmanvaihdolla on?

Valitsemme osallistujat vapaaehtoistyöjaksoihin henkilökohtaisen soveltuvuuden perusteella. Kiinnitämme huomiota mm. avoimuuteen uusille kokemuksille, joustavuuteen, sopeutuvaisuuteen sekä motivoituneisuuteen. Hakijalla tulee myös olla käsitys siitä, millaiseen ohjelmaan ja millaisiin oloihin hän on hakemassa. Kohdemaata ei tarvitse tuntea laajasti, mutta vallitsevista elinolosuhteista tulee olla jonkinlainen käsitys. Ainoa muodollinen vaatimus on käytännön englannin kielen taito. Kohdemaan kielen osaamista ei vaadita, mutta suosittelemme sen opiskelua etukäteen.

13. Kuinka suuri osa hakijoista tulee valituksi?

Useimmiten hakijat ovat täyttäneet ICYE-ohjelman valintakriteerit, ja tavallisesti lähes kaikki valintakriteerit täyttävät hakijat pääsevät toivomaansa kohdemaahan, jos he hakevat 31.10. päättyvässä haussa. Joihinkin maihin on kuitenkin toisinaan hakijoita enemmän kuin paikkoja. Nämä maat ovat usein Latinalaisen Amerikan kohteita, minkä myötä helmikuun haussa (31.1.) ei tavallisesti ole jäljellä paikkoja kaikkiin Latinalaisen Amerikan maihin.

 

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota meihin yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää.