Usein kysyttyä vapaaehtoistyöstä ulkomailla

1. Miksi lähteä vapaaehtoiseksi 6–12 kuukaudeksi lyhemmän ajan sijaan?

Tarkoituksena vapaaehtoistyöjaksoissamme on rakentaa kulttuurien välistä ymmärrystä arjen yhteistyön kautta, ja kulttuurien välinen oppiminen on pitkällinen prosessi. Suosittelemme vapaaehtoisvuotta, sillä vuoden aikana vapaaehtoinen ja hänet vastaanottava yhteisö ehtivät paremmin tutustua toisiinsa ja rakentaa yhteistyötä, ja vapaaehtoinen pääsee tutustumaan syvällisemmin kohdemaan kulttuuriin.

2. Miksi ICYE-vapaaehtoisjakson voi aloittaa vain elo–syyskuussa tai alkuvuonna?

Kohdemaassa järjestettävä tulovalmennuskoulutus on tärkeä osa vapaaehtoisjaksoa: siinä osallistuja saa lisätietoa kohdemaan kulttuurista ja vapaaehtoistyöstä kohdemaassa sekä tärkeitä tietoja käytännön asioista. Tulovalmennuksen yhteydessä järjestetään myös paikalliskielen opintoja. Koulutuksessa vapaaehtoinen tutustuu muista maista tulleisiin vapaaehtoisiin sekä paikallisen ICYE-järjestön henkilökuntaan ja muihin aktiiveihin. Tulovalmennus järjestetään kohdemaissa pääsääntöisesti elokuussa. Joissakin maissa järjestetään tulovalmennuskoulutus myös tammi- tai helmikuussa.

3. Jos haen ICYE-ohjelmaan, milloin minun tulee sitoutua osallistumiseen?

Kaikki hakulomakkeen lähettäneet saavat kutsun valintahaastatteluun. Jos hakija valitaan osallistujaksi, hän saa viimeistään noin kahden viikon kuluttua haastattelusta allekirjoitettavakseen osallistumissopimuksen peruutusehtoineen.

4. Miksi vapaaehtoistyö maksaa?

Vapaaehtoistyö uudessa kulttuuriympäristössä on vaativa kokemus. Jotta se olisi onnistunut ja antoisa vapaaehtoistyöntekijälle ja hänet vastaanottavalle yhteisölle, valitaan ja valmennetaan vapaaehtoiset sekä vapaaehtoistyöpaikat ja isäntäperheet. Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään Suomessa ennen lähtöä valmennuskoulutus ja paluun jälkeen palanneiden tapaaminen. Kohdemaassa heille järjestetään tulovalmennus, väliarviointitapaaminen (vuoden jaksoissa) ja loppuarviointitapaaminen sekä paikalliskielen opetusta. Suomessa ja kohdemaassa osallistujia tukee käytännön asioiden hoitamisessa, vieraaseen kulttuuriin sopeutumisessa ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisussa vapaaehtoistyöohjelmiin erikoistunut ICYE-toimisto. Toimistojen ylläpidosta aiheutuu kuluja. Kuluja aiheutuu myös mm. vapaaehtoisten koulutuksista, valintaprosessista, tiedotuksesta, vakuutuksista sekä työpaikan ja asunnon välisistä matkoista. Toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi ICYEllä on kansainvälinen toimisto ja kansainvälinen hallitus, jotka kehittävät ja valvovat toimintaa kohdemaissa. Kansainvälisen hallinnon kuluihin menee pieni osa osallistumismaksusta. Vapaaehtoisten maksamilla osallistumismaksuilla katetaan vain osa kuluista. Maailmanvaihto saa avustusta mm. opetusministeriöltä, minkä turvin osallistumismaksut pidetään mahdollisimman alhaisina. Sekä Suomen että kohdemaan ICYE-järjestön toiminnasta suuri osa toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisesti toimivat aktiivit mahdollistavat ohjelman hyvän laadun ylläpitämisen mahdollisimman vähäisin resurssein.

5. Milloin osallistumismaksu tulee maksaa?

Kun hakija varmistaa osallistumisensa ICYE-ohjelmaan, tulee hänen samalla maksaa 350 euron varausmaksu. Hakijalle lähetetään maksusopimus, jonka mukaisesti hän voi maksaa lopun osallistumismaksusta yhdessä, kahdessa vai useammassa erässä. Osallistumismaksu tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan ennen lähtöä.

6. Mitä tukia voin saada?

Maailmanvaihto myöntää ICYE-ohjelman osallistujille stipendejä, enintään 500 euroa / osallistuja. Myönnämme stipendit taloudellisen perustein. Lisäksi oppilaitokset saattavat myöntää opiskelijoilleen stipendejä vapaaehtoistyöohjelmiin osallistumiseen, ja säätiöiltä voi anoa avustuksia, ks. lisätietoja säätiöistä. Monet lehdet maksavat juttupalkkioita kohdemaasta kirjoitetuista laadukkaista artikkeleista.

7. Voiko vapaaehtoiseksi lähteä yli 30-vuotiaana?

Useimpiin Aasian ja Afrikan kohdemaihin otetaan mielellään vastaan myös yli kolmekymppisiä vapaaehtoisia, ja monissa vapaaehtoistyöpaikoissa heidän panostaan arvostetaan erityisesti. Yli 30-vuotiaiden osallistujien määrä on kasvamassa kansainvälisessä ICYE-verkostossa, mutta edelleen on kyse hyvin pienistä määristä. Jokaiseen kohdemaahan saapuu vapaaehtoisia eri puolilta maailmaa. Vapaaehtoisten ryhmälle järjestetään tulovalmennuskoulutus, puolivuotisarviointitapaaminen ja loppuarviointitapaaminen, joissa pohditaan ja arvioidaan kulunutta vapaaehtoistyöjaksoa. Näissä tapaamisissa vapaaehtoiset ovat pääasiassa 18–30-vuotiaita, useimmat alle 25-vuotiaita. Vapaaehtoiset työskentelevät lähtökohtaisesti tehtävissä, jotka eivät vaadi koulutus- tai työtaustaa. Jo työelämässä toimineille koulutetuille aikuisille on joissain tapauksissa mahdollista järjestää heidän ammattiaitoaan vastaavia tehtäviä, jos osallistujat ovat kielitaitoisia ja kohdemaan kulttuuriympäristöön helposti sopeutuvia. Tehtävät ovat kuitenkin avustusluonteisia ainakin jakson alkuvaiheessa, jos vapaaehtoinen ei osaa kohdemaan kieltä sujuvasti ennen lähtöä. Monissa kohdemaissa, erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, vapaaehtoiset asuvat isäntäperheessä.

8. Miksi usein työskennellään kasvatus- tai sosiaalialalla?

Kokemuksemme mukaan vapaaehtoistyö kasvatus- tai sosiaalialalla on hyvä kanava oppia kohdemaan kulttuuria ja kieltä. Vapaaehtoisista on parhaimmillaan paljon iloa esimerkiksi lapsille, vanhuksille ja vammaisille, kun he järjestävät heille toimintaa ja ovat heidän seuranaan ja tukenaan.

9. Voiko lähteä pariskuntana?

Kyllä, joihinkin kohdemaihin. Olemme lähettäneet pariskunnan esimerkiksi Intiaan ja Nepaliin. Meidän tulee kuitenkin aina erikseen varmistaa kohdemaan ICYE-järjestöltä, voivatko he vastaanottaa pariskunnan.

10. Miten valinta vapaaehtoistyöpaikkaan tapahtuu?

Hakija hakee vapaaehtoistyöhön tiettyyn kohdemaahan. Jos hän tulee valituksi, hän saa täytettäväkseen englanninkieliset hakulomakkeet, joissa hän mm. esittää toiveita siitä, millaista vapaaehtoistyötä hän tahtoisi tehdä. Vastaanottava ICYE-järjestö järjestää vapaaehtoistyöpaikan ja majoituksen näiden hakulomakkeiden perusteella. Hakijan toiveet ovat tärkein peruste vapaaehtoistyöpaikan valinnalle.

11. Voiko päästä vapaaehtoiseksi tietylle alalle?

Voimme varmistaa etukäteen kohdemaan ICYE-järjestöltä pääsyn tietyn alan vapaaehtoistyöhön, jos hakija niin toivoo. Esimerkiksi terveydenhoito-, sosiaali- ja opetusalan opiskelijat ja ammattilaiset ovat useimmiten päässeet oman alansa töihin, joissakin maissa myös ympäristöalan opiskelijat.

12. Millaiset valintakriteerit Maailmanvaihdolla on?

Valitsemme osallistujat vapaaehtoistyöjaksoihin henkilökohtaisen soveltuvuuden perusteella. Kiinnitämme huomiota mm. avoimuuteen uusille kokemuksille, joustavuuteen, sopeutuvaisuuteen sekä motivoituneisuuteen. Hakijalla tulee myös olla käsitys siitä, millaiseen ohjelmaan ja millaisiin oloihin hän on hakemassa. Kohdemaata ei tarvitse tuntea laajasti, mutta vallitsevista elinolosuhteista tulee olla jonkinlainen käsitys. Ainoa muodollinen vaatimus on käytännön englannin kielen taito. Kohdemaan kielen osaamista ei vaadita, mutta suosittelemme sen opiskelua etukäteen.

13. Kuinka suuri osa hakijoista tulee valituksi?

Useimmiten hakijat ovat täyttäneet ICYE-ohjelman valintakriteerit, ja tavallisesti lähes kaikki valintakriteerit täyttävät hakijat pääsevät toivomaansa kohdemaahan, jos he hakevat 1.11. päättyvässä haussa. Joihinkin maihin on kuitenkin toisinaan hakijoita enemmän kuin paikkoja. Nämä maat ovat usein Latinalaisen Amerikan kohteita, minkä myötä helmikuun haussa (1.2.) ei tavallisesti ole jäljellä paikkoja kaikkiin Latinalaisen Amerikan maihin.

 

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota meihin yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää.