Usein kysyttyä vapaaehtoistyöstä ulkomailla

1. Miksi vapaaehtoistyö maksaa?

Vapaaehtoistyö vieraassa kulttuurissa on vaativa kokemus. Jotta se olisi onnistunut ja antoisa niin vapaaehtoistyöntekijälle kuin hänet vastaanottavalle työyhteisölle, valitaan ja valmennetaan vapaaehtoiset sekä vapaaehtoistyöpaikat ja isäntäperheet. Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään Suomessa ennen lähtöä valmennuskoulutus ja paluun jälkeen palanneiden tapaaminen. Kohdemaassa heille järjestetään tulovalmennus, väliarviointitapaaminen (vuoden jaksoissa) ja loppuarviointitapaaminen sekä paikalliskielen opetusta. Suomessa ja kohdemaassa osallistujia tukee käytännön asioiden hoitamisessa, vieraaseen kulttuuriin sopeutumisessa ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisussa vapaaehtoistyöohjelmiin erikoistunut ICYE-toimisto. Toimistojen ylläpidosta aiheutuu kuluja. Kuluja aiheutuu myös mm. vapaaehtoisten koulutuksista, valintaprosessista, tiedotuksesta, vakuutuksista sekä työpaikan ja asunnon välisistä matkoista. Toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi ICYEllä on kansainvälinen toimisto ja kansainvälinen hallitus, jotka kehittävät ja valvovat toimintaa kohdemaissa. Kansainvälisen hallinnon kuluihin menee pieni osa osallistumismaksusta. Vapaaehtoisten maksamilla osallistumismaksuilla katetaan vain osa kuluista. Maailmanvaihto saa avustusta mm. opetusministeriöltä, minkä turvin osallistumismaksut pidetään mahdollisimman alhaisina. Sekä Suomen että kohdemaan ICYE-järjestön toiminnasta suuri osa toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisesti toimivat aktiivit mahdollistavat ohjelman hyvän laadun ylläpitämisen mahdollisimman vähäisin resurssein.

2. Mitä tukia voin saada?

Maailmanvaihto myöntää ICYE-ohjelman osallistujille stipendejä, enintään 500 euroa / osallistuja. Stipendit myönnetään taloudellisen perustein. Eri oppilaitokset myöntävät opiskelijoilleen stipendejä vapaaehtoistyöohjelmiin osallistumiseen, ja eri säätiöiltä voi anoa avustuksia. Lisätietoja säätiöistä saa www.saatiopalvelu.fi/saatiot-verkossa.html. Monet lehdet maksavat juttupalkkioita kohdemaasta kirjoitetuista laadukkaista artikkeleista.

3. Voiko vapaaehtoiseksi lähteä yli 30-vuotiaana?

Useimpiin Aasian ja Afrikan kohdemaihin otetaan mielellään vastaan myös yli kolmekymppisiä vapaaehtoisia, ja monissa vapaaehtoistyöpaikoissa heidän panostaan arvostetaan erityisesti. Yli 30-vuotiaiden osallistujien määrä on kasvamassa kansainvälisessä ICYE-verkostossa, mutta edelleen on kyse hyvin pienistä määristä. Jokaiseen kohdemaahan saapuu vapaaehtoisia eri puolilta maailmaa. Vapaaehtoisten ryhmälle järjestetään tulovalmennuskoulutus, puolivuotisarviointitapaaminen ja loppuarviointitapaaminen, joissa pohditaan ja arvioidaan kulunutta vapaaehtoistyöjaksoa. Näissä tapaamisissa vapaaehtoiset ovat pääasiassa 18–30-vuotiaita, useimmat alle 25-vuotiaita. Vapaaehtoiset työskentelevät lähtökohtaisesti tehtävissä, jotka eivät vaadi koulutus- tai työtaustaa. Jo työelämässä toimineille koulutetuille aikuisille on joissain tapauksissa mahdollista järjestää heidän ammattiaitoaan vastaavia tehtäviä, jos osallistujat ovat kielitaitoisia ja kohdemaan kulttuuriympäristöön helposti sopeutuvia. Tehtävät ovat kuitenkin avustusluonteisia ainakin jakson alkuvaiheessa, jos vapaaehtoinen ei osaa kohdemaan kieltä sujuvasti ennen lähtöä. Monissa kohdemaissa, erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, vapaaehtoiset asuvat isäntäperheessä.

4. Miksi lähteä 6–12 kuukaudeksi lyhemmän ajan sijaan?

Vapaaehtoistyöhön kannattaa lähteä vähintään puoleksi vuodeksi, koska kulttuurien välinen oppiminen on pitkällinen prosessi. Suosittelemme vapaaehtoisvuotta, sillä vuoden aikana vapaaehtoinen pääsee tutustumaan syvällisemmin kohdemaan kulttuuriin ja hänet vastaanottavalla yhteisöllä on paremmin aikaa tutustua osallistujaan ja rakentaa yhteistyötä hänen kanssaan.

5. Miksi ICYE-ohjelmaa ei voi aloittaa milloin tahansa?

Kohdemaassa järjestettävä tulovalmennuskoulutus on tärkeä osa vapaaehtoisjaksoa: siinä osallistuja saa lisätietoa kohdemaan kulttuurista ja vapaaehtoistyöstä kohdemaassa sekä tärkeitä tietoja käytännön asioista. Tulovalmennuksen yhteydessä järjestetään myös paikalliskielen opintoja. Koulutuksessa vapaaehtoinen tutustuu muista maista tulleisiin vapaaehtoisiin sekä paikallisen ICYE-järjestön henkilökuntaan ja muihin aktiiveihin. Tulovalmennus järjestetään kohdemaissa pääsääntöisesti elokuussa. Joissakin maissa järjestetään tulovalmennuskoulutus myös tammi- tai helmikuussa.

6. Miksi usein työskennellään kasvatus- tai sosiaalialalla?

Kokemuksemme mukaan vapaaehtoistyö kasvatus- tai sosiaalialalla on hyvä kanava oppia kohdemaan kulttuuria ja kieltä. Vapaaehtoisista on parhaimmillaan paljon iloa esimerkiksi lapsille, vanhuksille ja vammaisille, kun he järjestävät heille toimintaa ja ovat heidän seuranaan ja tukenaan.

7. Jos haen ICYE-ohjelmaan, milloin minun tulee sitoutua osallistumiseen?

Kaikki hakulomakkeen lähettäneet saavat kutsun valintahaastatteluun. Jos hakija valitaan osallistujaksi, hän saa viimeistään noin kahden viikon kuluttua haastattelusta allekirjoitettavakseen osallistumissopimuksen peruutusehtoineen.

8. Milloin osallistumismaksu tulee maksaa?

Kun hakija varmistaa osallistumisensa ICYE-ohjelmaan, tulee hänen samalla maksaa 350 euron varausmaksu. Hakijalle lähetetään maksusopimus, jonka mukaisesti hän saa valita, maksaako lopun osallistumismaksusta yhdessä, kahdessa vai useammassa erässä. Osallistumismaksu tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan ennen lähtöä.

9. Voiko lähteä pariskuntana?

Kyllä, joihinkin kohdemaihin. Olemme lähettäneet pariskunnan esimerkiksi Intiaan ja Nepaliin. Meidän tulee kuitenkin aina erikseen varmistaa kohdemaan ICYE-järjestöltä, voivatko he vastaanottaa pariskunnan.

10. Miten valinta vapaaehtoistyöpaikkaan tapahtuu?

Hakija hakee vapaaehtoistyöhön tiettyyn kohdemaahan. Jos hän tulee valituksi, hän saa täytettäväkseen englanninkieliset hakulomakkeet, joissa hän mm. esittää toiveita siitä, millaista vapaaehtoistyötä hän tahtoisi tehdä. Vastaanottava ICYE-järjestö järjestää vapaaehtoistyöpaikan ja majoituksen näiden hakulomakkeiden perusteella. Hakijan toiveet ovat tärkein peruste vapaaehtoistyöpaikan valinnalle.

11. Voiko päästä vapaaehtoiseksi tietylle alalle?

Jos hakija niin toivoo, voimme varmistaa etukäteen kohdemaan ICYE-järjestöltä pääsyn tietyn alan vapaaehtoistyöhön. Esimerkiksi terveydenhoito-, sosiaali- ja opetusalan opiskelijat ja ammattilaiset ovat useimmiten päässeet oman alansa töihin, joissakin maissa myös ympäristöalan opiskelijat.

12. Millaiset valintakriteerit Maailmanvaihdolla on?

Valitsemme osallistujat vapaaehtoistyöjaksoihin henkilökohtaisen soveltuvuuden perusteella. Kiinnitämme huomiota mm. avoimuuteen uusille kokemuksille, joustavuuteen, sopeutuvaisuuteen sekä motivoituneisuuteen. Hakijalla tulee myös olla kohtalaisen hyvä käsitys siitä, millaiseen ohjelmaan ja millaisiin oloihin hän on hakemassa. Kohdemaata ei tarvitse tuntea laajasti, mutta vallitsevista elinolosuhteista tulee olla jonkinlainen käsitys. Ainoa muodollinen vaatimus on käytännön englannin kielen taito. Kohdemaan kielen osaamista ei vaadita, mutta suosittelemme sen opiskelua etukäteen.

13. Kuinka suuri osa hakijoista tulee valituksi?

Useimmiten hakijat ovat täyttäneet ICYE-ohjelman valintakriteerit, ja tavallisesti lähes kaikki valintakriteerit täyttävät hakijat pääsevät toivomaansa kohdemaahan, jos he hakevat 1.11. päättyvässä haussa. Joihinkin maihin on kuitenkin toisinaan hakijoita enemmän kuin paikkoja. Nämä maat ovat usein Latinalaisen Amerikan kohteita, minkä myötä helmikuun haussa ei tavallisesti ole jäljellä paikkoja kaikkiin Latinalaisen Amerikan maihin.

 

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota meihin yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää.