Koulutusleirien tiimit

Kansainvälisillä leireillämme nuoret vapaaehtoistyöntekijät valmentautuvat sekä reflektoivat ja jakavat kokemuksiaan. Tule mukaan leiritiimiin!

Maailmanvaihdon leirin tiimissä pääset treenaaman taitojasi ohjaajana tai keittiöpuuhissa ja näet, kuinka leiri toteutetaan. Samalla tutustut vapaaehtoistyöntekijöihimme ja muihin aktiiveihimme.

”Antoisinta minulle on ollut päästä aitiopaikalle keskustelemaan ruokakulttuurien yhtäläisyyksistä ja eroista ympäri maailmaa tulleiden ihmisten kanssa.” – keittiötyöntekijä Essi Laine

Järjestämme ulkomaalaisille vapaaehtoistyöntekijöille vapaaehtoisvuoden kuluessa kolme leiriä: tulovalmennusleirin elokuussa, puolivuotisleirin tammikuussa ja loppuarviointileirin toukokuussa. Haemme näille leireille leiriohjaajia ja keittiötiimiäisiä.

ICYE-vapaaehtoistyöhön ulkomaille lähteville suomalaisille järjestämme valmennuskoulutuksen toukokuussa ja palanneiden tapaamisen lokakuussa. Haemme valmennuskoulutukseen valmentajia ja keittiötiimiläisiä ja palanneiden tapaamiseen vetäjiä ja keittiötiimiläisiä.

Mitä leiritiimiläiset tekevät?

Leiriohjaajat (ulkomaalaisten vapaaehtoistyöntekijöiden leirit) osallistuvat leirin suunnitteluun, vetävät leirillä harjoituksia ja kokoontuvat leirin jälkeen arviointitapaamiseen. Tiimi kokoontuu ennen leiriä 3–5 kertaa. Elokuun leiri kestää 10 vrk, muut 4 vrk (to–su).

Valmentajat (suomalaisten vapaaehtoistyöntekijöiden valmennuskoulutus) vetävät koulutuksessa osioita ja antavat jälkikäteen lyhyen palautteen. Koulutus (to–su) pidetään yleensä samanaikaisesti ulkomaalaisten vapaaehtoisten loppuarviointileirin kanssa. Tiimi kokoontuu ennen leiriä kahdesti.

Palanneiden tapaamisen (järj. suomalaisille vapaaehtoisille) vetäjät  vetävät osioita palanneiden tapaamisessa (to–su). Ennen palanneiden tapaamista vetäjät kokoontuvat suunnittelutapaamiseen ja tapaamisen jälkeen he antavat lyhyen palautteen.

Keittiötiimiläiset (kaikki leirit) kokkaavat leirin päivittäiset ateriat ja auttavat keittiövastaavaa laatimaan ruokalistaa. Toivomme, että keittiötiimiläiset voivat olla paikalla koko leirin ajan, mutta tarvittaessa myös lyhempi jakso on mahdollinen.

Kenelle?

Leiriohjaajilta toivomme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä innostunutta asennetta ja aitoa kiinnostusta yhdessä toimimiseen. Kokemus leiritoiminnan ohjaamisesta sekä vieraassa kulttuurissa asumisesta ovat eduksi mutteivat välttämättömiä.

Valmentajilta edellytämme omaa vapaaehtoistyökokemusta ulkomailta (mieluiten Euroopan ulkopuolelta) tai asiantuntemusta vieraaseen kulttuuriin sopeutumisesta tai muusta valmennusaiheesta. Ryhmäharjoituksia vetävillä tulee olla myös ryhmänohjaustaitoja.

Palanneiden tapaamisen vetäjiltä edellytämme vapaaehtoistyökokemusta tai muuta vieraaseen kulttuuriin sopeutumiseen sekä paluusopeutumiseen liittyvää asiantuntemusta. Etsimme ensisijaisesti henkilöitä, jotka ovat osallistuneet myös vapaaehtoisten lähtövalmennuskoulutukseen. Tehtävä vaatii kykyä vetää ryhmäharjoituksia sekä kiinnostusta palanneiden kokemuksia kohtaan.

Keittiötiimiläisillä ruuanlaiton perustaidot ovat eduksi, mutta erityisiä kokkaustaitoja ei vaadita. Tärkeää on motivaatio laittaa ruokaa suurehkolle ryhmälle usean päivän ajan.

Perehdytys?

Leiriohjaajat perehdytetään tehtäväänsä leirien suunnittelutapaamisissa, ja lisäksi Maailmanvaihto järjestää puolen päivän mittaisen leiriohjaajakoulutuksen kerran vuodessa, yleensä loka–marraskuussa.

Valmentajat ja palanneiden tapaamisen vetäjät saavat perehdytyksen pääsihteeriltä joko suunnittelutapaamisten yhteydessä tai yksilöllisesti. Lisäksi syksyisin järjestetään leiriohjaajakoulutus.

Keittiötiimiläisille pyritään järjestämään suunnittelu- ja perehdytystapaaminen ennen kutakin leiriä. Keittiövastaava informoi tiimiläisiä käytännön asioista.

Miten mukaan?

Lähetä hyvissä ajoin ennen leiriä osoitteeseen maailmanvaihto(at)maailmanvaihto.fi vapaamuotoinen kuvaus itsestäsi ja motivaatiostasi hakea leiriohjaajaksi, valmentajaksi, palanneiden tapaamisen vetäjäksi tai keittiötiimiläiseksi. Tulevien koulutusleirien ajankohdat ilmoitetaan Maailmanvaihdon uutiskirjeessä.

Lisätiedot

Järjestösihteeri Mari Takalo
(ulkomaalaisten vapaaehtoistyöntekijöiden leirit)
hosting(at)maailmanvaihto.fi

Pääsihteeri Anni Koskela
(vapaaehtoistyöhön ulkomaille lähtevien suomalaisten leirit)
maailmanvaihto(at)maailmanvaihto.fi