Koulutusleirien tiimit

Maailmanvaihdon koulutusleirin tiimissä pääset treenaamaan taitojasi, tutustut vapaaehtoistyöntekijöihin ja näet, kuinka leiri toteutetaan. Tule mukaan!

Koulutusleireillämme nuoret vapaaehtoistyöntekijät valmentautuvat sekä reflektoivat ja jakavat kokemuksiaan. Valmennuksissa käsitellään esim. uuteen kulttuuriympäristöön sopeutumista; vapaaehtoisen roolia, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä terveys- ja turvallisuusasioita.

”Antoisinta minulle on ollut päästä aitiopaikalle keskustelemaan ruokakulttuurien yhtäläisyyksistä ja eroista ympäri maailmaa tulleiden ihmisten kanssa.” – keittiötyöntekijä Essi Laine

Järjestämme ulkomaalaisille vapaaehtoistyöntekijöille vapaaehtoisvuoden aikana kolme leiriä: tulovalmennusleirin elokuussa, puolivuotisleirin tammikuussa ja loppuarviointileirin toukokuussa. Haemme näille leireille leiriohjaajia ja keittiötiimiäisiä.

ICYE-vapaaehtoistyöhön ulkomaille lähteville suomalaisille järjestämme valmennuskoulutuksen toukokuussa ja palanneiden tapaamisen lokakuussa. Haemme valmennuskoulutukseen valmentajia ja keittiötiimiläisiä ja palanneiden tapaamiseen vetäjiä ja keittiötiimiläisiä.

Aitiopaikalla leirikeittiössä

Vapaaehtoistehtäviin Maailmanvaihdon valmennusleirille? Essi Laine kertoo kokemuksistaan leirikeittiössä. Hei Essi!...

Mitä leiritiimiläiset tekevät?

Ohjaajana (ulkomaalaisten vapaaehtoistyöntekijöiden leirit)
osallistut leirin suunnitteluun, vedät harjoituksia leirillä yhdessä toisten ohjaajien kanssa ja osallistut leirin jälkeen arviointitapaamiseen.  Tiimi kokoontuu ennen leiriä 3–5 kertaa. Elokuun leiri kestää 10 vrk, muut 4 vrk (to–su).

Valmentajana (suomalaisten vapaaehtoistyöntekijöiden leirit) vedät valmennuskoulutuksen osioita ja annat osioista palautteen jälkikäteen. Koulutus (to–su) pidetään yleensä samanaikaisesti ulkomaalaisten vapaaehtoisten loppuarviointileirin kanssa. Tiimi kokoontuu ennen leiriä kahdesti.

Vapaaehtoistyöstä ulkomailta palanneiden tapaamisen vetäjänä ohjaat osioita tapaamisessa (to–su). Ennen palanneiden tapaamista vetäjät kokoontuvat suunnittelutapaamiseen ja tapaamisen jälkeen he antavat lyhyen palautteen.

Keittiötiimiläiset kokkaavat leirin päivittäiset ateriat ja auttavat keittiövastaavaa laatimaan ruokalistaa. Toivomme, että keittiötiimiläiset voivat olla paikalla koko leirin ajan, mutta tarvittaessa myös lyhempi jakso on mahdollinen.

Kenelle?

Leiriohjaajilta toivomme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä innostunutta asennetta ja aitoa kiinnostusta yhdessä toimimiseen. Kokemus leiritoiminnan ohjaamisesta sekä vieraassa kulttuurissa asumisesta ovat eduksi, mutta niitä ei edellytetä.

Valmentajilta edellytämme omaa vapaaehtoistyökokemusta ulkomailta (mieluiten Euroopan ulkopuolelta) tai asiantuntemusta vieraaseen kulttuuriin sopeutumisesta tai muusta valmennusaiheesta. Ryhmäharjoituksia vetävillä tulee olla myös ryhmänohjaustaitoja.

Palanneiden tapaamisen vetäjiltä edellytämme vapaaehtoistyökokemusta tai muuta vieraaseen kulttuuriin sopeutumiseen sekä paluusopeutumiseen liittyvää asiantuntemusta. Etsimme ensisijaisesti henkilöitä, jotka ovat osallistuneet myös vapaaehtoisten lähtövalmennuskoulutukseen. Tehtävä vaatii kykyä vetää ryhmäharjoituksia sekä kiinnostusta palanneiden kokemuksia kohtaan.

Keittiötiimiläisillä ruuanlaiton perustaidot ovat eduksi, mutta erityisiä kokkaustaitoja ei vaadita. Tärkeää on motivaatio laittaa ruokaa suurehkolle ryhmälle usean päivän ajan.

Leirielämästä eväitä ammattiin ja päinvastoin

Yhteisöpedagogian opiskelija Janne Matilainen on päässyt Maailmanvaihdon leirillä toteuttamaan käytännössä...

Perehdytys?

Leiriohjaajat perehdytetään tehtäväänsä leirien suunnittelutapaamisissa.

Valmentajat ja palanneiden tapaamisen vetäjät saavat perehdytyksen pääsihteeriltä joko suunnittelutapaamisten yhteydessä tai yksilöllisesti.

Keittiötiimiläisille pyritään järjestämään suunnittelu- ja perehdytystapaaminen ennen kutakin leiriä. Keittiövastaava informoi tiimiläisiä käytännön asioista.

Miten mukaan?

Lähetä hyvissä ajoin ennen leiriä osoitteeseen maailmanvaihto(at)maailmanvaihto.fi vapaamuotoinen kuvaus itsestäsi ja motivaatiostasi hakea mukaan leiritiimiin. Tulevien koulutusleirien ajankohdat ilmoitetaan Maailmanvaihdon kuukausittaisessa uutiskirjeessä, jonka voit tilata tämän lomakkeen kautta (MailChimp).

Lisätiedot

Järjestösihteeri Mari Takalo
ulkomaalaisten vapaaehtoistyöntekijöiden leirit
+358 (0)44 318 0888
hosting(a)maailmanvaihto.fi

Pääsihteeri Anni Koskela
vapaaehtoistyöhön ulkomaille lähtevien suomalaisten leirit
+358 (0)50 452 5660
maailmanvaihto(a)maailmanvaihto.fi