Kouluvierailijaksi

Oletko ollut Maailmanvaihdon kautta vapaaehtoistyössä ulkomailla? Haluaisitko jakaa lasten ja nuorten kanssa kokemuksiasi ja tietojasi arkielämästä ulkomailla?

Vapaaehtoistyöntekijät vierailevat oppilaitoksissa jakamassa kokemuksiaan arjesta ja vapaaehtoistyöstä ulkomailla. He käyvät asuinalueensa ala- ja yläkouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Kouluvierailuja tekevät niin vapaaehtoisena ulkomailla työskennelleet kuin ulkomailta vapaaehtoistyöhön Suomeen tulleet nuoret.

”Rohkeasti mukaan vaan! Kouluvierailut voivat auttaa jäsentämään omia kokemuksia ulkomailta.” – kouluvierailija Katri Kortelainen

Vierailijat vetävät 45–75 minuutin mittaisia vierailuja luokkahuoneelliselle kerrallaan. Kouluvierailijoiden toivotaan sitoutuvan tekemään ainakin kaksi vierailua lukuvuoden aikana.

Kouluvierailija Katri

Miksi ryhdyit kouluvierailijaksi? Olen työskennellyt vapaaehtoisena Ghanassa. Kun olin viime...

Kohtaamista ja vuoropuhelua

Vierailut lapsille ja nuorille mahdollisuuden kuulla ja kysyä arjesta ja kulttuuriympäristöistä eri puolilla maailmaa, kun vapaaehtoiset jakavat näistä ruohonjuuritason kokemuksiaan ja tietojaan. Vierailujen kautta lapset ja nuoret saavat tilaisuuden oppia, millä tavoin ja millaisissa ympäristöissä eri puolilla maailmaa eletään.

Vierailut voivat myös herätellä lapsia ja nuoria puntaroimaan mielikuviaan eri maista ja niiden asukkaista sekä mm. pohtimaan tiedonvälitystä ulkomailta: Mitä he tietävät entuudestaan arjesta vierailijan maassa ja mistä nämä tiedot ovat peräisin? Miten vierailun anti suhteutuu heidän aiempiin ajatuksiinsa?

Pyrkimyksenä on kasvokkaisten kohtaamisten ja vuoropuhelun kautta edistää lasten ja nuorten kiinnostusta globaalia ajattelua ja dialogia kohtaan. Vierailut ovat oppilaitoksille maksuttomia.

Kenelle?

Kouluvieraolijaksi voivat ryhtyä Maailmanvaihdon kautta vapaaehtoistyössä olleet tai järjestömme kautta vapaaehtoistyöhön Suomeen tulleet nuoret.

Perehdytys?

Kouluvierailijoille järjestetään koulutus syksyisin. Koulutuksessa mm. tarkastellaan vierailuja osana globaalikasvatusta ja tutustutaan eri ikäryhmille esiintymiseen. Lisäksi vierailijat saavat tuekseen oppaan.

Miten mukaan?

Ilmoittaudu mukaan syksyn kouluvierailukoulutukseen. Koulutuksesta ilmoitetaan Maailmanvaihdon kotisivuilla sekä uutiskirjeessä.

Lisätiedot

Tiedottaja Minna Räisänen
tiedottaja(at)maailmanvaihto.fi
050 346 0965