Usein kysyttyä isäntäperhetoiminnasta

1. Kuinka haetaan isäntäperheeksi?

Ensiaskel on täyttää sähköinen hakulomake. Lomakkeen vastaanotettuamme otamme yhteyttä ja ehdotamme tapaamista. Lomakkeen lähettäminen tai tapaaminen eivät vielä sido mihinkään.

2. Mitä hyötyä ja iloa meille olisi isäntäperheeksi ryhtymisestä?

Isäntäperheenä toimiminen on koko perheen mahdollisuus tutustua uuteen ihmiseen ja tämän kulttuuritaustaan sekä vahvistaa kielitaitoa ja kykyä kommunikoida eri taustaisten ihmisten kanssa. Samalla tarjoutuu mahdollisuus nähdä oma asuinpaikkakunta ja kotimaa uudesta näkökulmasta.

3. Miten toimiminen isäntäperheenä vapaaehtoiselle eroaa toimimisesta isäntäperheenä vaihto-oppilaalle?

Siinä missä vaihto-oppilaat ovat yleensä alaikäisiä, vapaaehtoistyöntekijät ovat täysi-ikäisiä nuoria aikuisia. Usein vapaaehtoiset ovat iältään 18–25-vuotiaita. Nuoret vapaaehtoistyöntekijät käyttävät aikaansa Suomessa opiskelun sijaan vapaaehtoistehtäviin yleishyödyllisessä organisaatiossa, kuten päiväkodissa, koulussa tai vammaisten aikusiten työpajassa. Vapaaehtoisjaksojen tarkoituksena on edistää kulttuurien välistä ymmärrystä arjen yhteistyön kautta.

4. Voimmeko ryhtyä isäntäperheeksi, vaikka meillä on paljon harrastuksia ja olemme usein arki-iltaisin poissa kotoa?

Kyllä. Jotkut nuoret toivovat enemmän yhteistä aikaa ja tukea, kun taas toiset ovat itsenäisempiä. Jos tiedätte olevanne paljon poissa kotoa, on tästä hyvä kertoa hakuvaiheessa. Näin pystymme parhaiten sovittamaan perheenne ja vapaaehtoisen toiveet yhteen.

5. Haittaako, ettemme voisi tarjota vapaaehtoiselle hänen ikäistään seuraa?

Ei. Toki on hienoa, jos perheellä on yhteyksiä vapaaehtoisen ikäisiin nuoriin, mutta eri-ikäistenkin kesken voi löytyä paljon yhteistä tekemistä ja keskusteltavaa. Lisäksi Maailmanvaihto pyrkii järjestämään jokaiselle vapaaehtoiselle nuoren tukihenkilön, jonka roolina on olla vapaaehtoisen ”virallinen kaveri” ja tukea häntä löytämään mielekästä tekemistä vapaa-aikaan.

6. Haittaako, että perheessämme ei puhuta juurikaan englantia tai muita kieliä?

Ei välttämättä. Tällainen perhe voi olla hyvä vaihtoehto nuorelle, joka on erittäin halukas oppimaan suomea. On kuitenkin tärkeää, että perhe on motivoitunut oppimaan englantia tai vapaaehtoisen äidinkieltä. Lisäksi joustavuus ja kärsivällisyys ovat keskeisiä, koska yhteisen ymmärryksen etsiminen saattaa viedä aikaa. On myös hyvä, jos lähipiirissä on joku, joka voi tarvittaessa toimia tulkkina.

7. Mitkä vapaaehtoisen kulut kuuluvat perheen vastuulle?

Isäntäperhe tarjoaa vapaaehtoiselle kodin ja ruoan työajan ulkopuolella, eli pääasiassa aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Muista kuluistaan (esim. puhelin, harrastukset, matkat) vapaaehtoinen on itse vastuussa. Maailmanvaihto maksaa vapaaehtoiselle kuukausittain pientä taskurahaa (95–125 € / kk) ja korvaa mahdolliset työmatkakulut.

8. Saako isäntäperhe korvausta vapaaehtoisen aiheuttamista lisäkuluista?

Maailmanvaihdon isäntäperhetoiminta on vapaaehtoistoimintaa, josta ei pääsääntöisesti makseta korvausta. Perheen on mahdollista hakea tukea kuluihin 100 € / kk, jos perheessä on vain yksi aikuinen vastaamassa talouden kuluista tai jos perheen aikuisista molemmat tai toinen on eläkeläinen, työtön tai opiskelija.

9. Voimmeko ryhtyä isäntäperheeksi 1–2 kuukaudeksi?

Vapaaehtoistyöntekijät ovat Suomessa 6–12 kuukautta, ja pyrimme järjestämään jokaiselle pysyvän isäntäperheen vapaaehtoisjakson ajaksi. Joskus pitkäaikaista perhettä ei kuitenkaan löydy ajoissa, isäntäperheen elämäntilanne muuttuu vapaaehtoisjakson aikana tai vapaaehtoisen ja pitkäaikaisperheen yhteiselo ei sujukaan toivotulla tavalla. Näissä tilanteissa otamme mielellämme vastaan myös lyhyempiaikaista majoitusapua.

10. Onko vapaaehtoisnuorta mahdollista tavata etukäteen?

Yleensä isäntäperheet valitaan ennen kuin vapaaehtoinen saapuu Suomeen. Tällöin perheen on mahdollista tutustua nuoreen puhelimitse ja sähköisten viestimien kautta etukäteen. Jos vapaaehtoinen on jo Suomessa isäntäperhe-etsinnän aikaan, voimme järjestää tapaamisen kasvokkain. Maailmanvaihdon järjestösihteeri sen sijaan pyrkii tapaamaan kaikki isäntäperheeksi ryhtymistä kaavailevat perheet. Tapaamisessa keskustellaan tarkemmin vapaaehtoisen isännöimiseen liittyvistä asioista, kuten perheen odotuksista ja motivaatiosta. Tapaaminen myös tarjoaa mahdollisuuden kuulla lisää Maailmanvaihdon toiminnasta.

11. Kotimme sijaitsee hieman syrjässä. Voimmeko silti ryhtyä isäntäperheeksi?

Kyllä, jos vapaaehtoisen työmatkat järjestyvät kätevästi joko julkisilla kulkuvälineillä tai perheenjäsenten kyydillä. Lisäksi on tärkeää, että vapaaehtoinen pääsee syrjäisestä sijainnista huolimatta liikkumaan myös vapaa-ajalla.

12. Voiko vapaaehtoinen auttaa meitä lasten ja kodin hoitamisessa?

Vapaaehtoisen rooli isäntäperheessä on olla yksi perheenjäsenistä, mikä sisältää sen, että vapaaehtoisella on myös vastuuta kotitöistä. Arkiaskareet, kuten pöydän kattaminen, roskien vieminen ja pihan haravointi, ovat myös mukavia tapoja tulla osalliseksi perheen arjesta. Kodinhoidosta on hyvä keskustella vapaaehtoisen kanssa ja kertoa hänelle selkeästi, millaista osallistumista häneltä odotetaan. Vapaaehtoinen ei siis ole hotellivieras, mutta vapaaehtoista ei myöskään pidä sekoittaa au pairiin, jonka työmaata on isäntäperheen koti. Vapaaehtoisella on 30–35 tuntia viikossa vapaaehtoistöitä vapaaehtoistyöpaikassaan kodin ulkopuolella.

13. Voimmeko perua isäntäperhesitoumuksemme, jos yhteiselämä ei sujukaan?

Ensisijaisesti toivomme, että haasteellisista tilanteista keskustellaan ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja yhdessä vapaaehtoisen ja Maailmanvaihdon kanssa. Joustavuus ja kärsivällisyys ovat isäntäperhetoiminnassa tärkeitä. Jos yhteistä säveltä ei yrityksestä huolimatta löydy, Maailmanvaihto etsii nuorelle uuden isäntäperheen. Uuden isäntäperheen löytyminen kestää yleensä noin 2–5 viikkoa.

14. Onko vapaaehtoisella vakuutus sairastumisen varalle?

Niin Euroopan solidaarisuusjoukkojen kuin ICYE-vapaaehtoisilla on sairaus- ja tapaturmavakuutus, joka kattaa mm. lääkäri- tai terveyskeskusmaksun ja lääkkeet. Lisäksi ICYE-vapaaehtoisten vastuuvakuutus korvaa mahdollisia isäntäperheessä aiheutuneita esinevahinkoja.

 

>> Tutustu ajankohtaisiin isäntäperhehakuihin

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota yhteyttä, vastaamme mielellämme! Tavoitat järjestösihteeri Mari Takalon sähköpostitse osoitteesta hosting@maailmanvaihto.fi ja puhelimitse numerosta +358 44 318 0888 (myös WhatsApp). Voit myös lähettää kysymyksesi sähköisen lomakkeemme kautta.