Vapaaehtoistyötä eri aloilla

Työpaikat eri aloilta ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan – ota yhteyttä ja ehdota yhteistyötä!

Maailmanvaihdon vapaaehtoiset työskentelevät usein kasvatus- tai sosiaalialalla, esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, kansanopistossa tai sijais- tai lastenkodissa. Usein vapaaehtoisyötä tehdään myös vammaistyöalalla. Vapaaehtoisiamme on työskennellyt myös nuoriso- ja vanhustyössä sekä ympäristöalalla. Myös muiden alojen organisaatiot ovat tervetulleita hakemaan vapaaehtoistyöpaikaksi!

Päiväkodit

Päiväkodeissa vapaaehtoistyöntekijät voivat mm. leikkiä ja pelata lasten kanssa sekä auttaa heitä ruokailussa ja pukeutumisessa. Kykyjensä puitteissa he voivat myös suunnitella lapsille erilaisia toimintoja, kuten pelejä ja leikkejä. Vapaaehtoisten myötä lapset saavat luontevan ja läheisen kontaktin toiseen kulttuuriin.

Koulut

Kouluissa vapaaehtoiset voivat työskennellä opettajien apuna luokissa ja avustaa henkilökuntaa myös muissa tehtävissä, kuten juhlien ja muiden tapahtumien järjestämisessä. Vapaaehtoiset tarjoavat oppilaille mahdollisuuden oppia kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta ja harjoittaa vierasta kieltä.

Esimerkiksi: Kirkonseudun koulu (Klikkaa ja lue.)

Kirkonseudun koulu on Porin lähellä sijaitsevan Nakkilan keskustan koulu. Oppilaita on yhteensä kolmisensataa eskarilaisista ysiluokkalaisiin. Vapaaehtoiset ovat avustaneet opettajia koulutyön arkiaskareissa.

Kansanopistot

Kansanopistoissa vapaaehtoiset voivat tukea opiskelijoita kursseilla ja järjestää heille vapaa-ajantoimintaa sekä auttaa opistoa arkiaskareissa, kuten puutarha-, keittiö-, ja huoltotöissä sekä yhteistyössä lähiyhteisön kanssa.”

Esimerkiksi:  Savonlinnan kristillinen opisto (Klikkaa ja lue.)

Savonlinnan kristillinen kansanopisto on koulutuksen ja sosiaalisen työn keskus, joka kouluttaa päätoimisia kurssiopiskelijoita, auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan Suomeen sekä toimii hostelli- ja kurssikeskuksena. Vapaaehtoiset ovat osallistuneet opiston toimintaan vapaaehtoistyöntekijöinä ja osallistuen opetukseen maahanmuuttajien kanssa. He ovat osallistuneet opiston ylläpitoon ja järjestäneet ohjelmaa opistossa asuville maahanmuuttajille. He ovat rakentaneet ystävyyssuhteita opiston opiskelijoiden ja toimijoiden kanssa.

Sijais- ja lastenkodit

Perhe- ja sijaiskodeissa vapaaehtoiset voivat osallistua päivittäisiin toimiin siivoamisesta ruoanlaittoon. Taitojensa ja kiinnostustensa mukaan he voivat myös esim. ohjata lapsille ja nuorille liikunta-aktiviteetteja tai opettaa heille vierasta kieltä.

Esimerkiksi: Vanhamäen toimintakeskus (Klikkaa ja lue.)

Vanhamäen toimintakeskuksessa järjestetään leirejä, kursseja ja leirikouluja nuorille ja lapsiperheille. Keskus pyrkii toiminnoissaan ekologisiin elämänarvoihin ja sillä on vuosien kokemus vihannesten, juuresten ja yrttien luomutuotannosta. Vanhamäen toimintakeskuksessa sijaitsee myös lastenkoti. Vapaaehtoiset ovat avustaneet leirien, kurssien ja leirikoulujen suunnittelussa ja toteuttamisessa ja heillä on ollut mahdollisuus osallistua luomutuotantoon. Lastenkodin arkeen vapaaehtoiset ovat osallistuneet olemalla läsnä ja viettämällä aikaa lasten kanssa. He myös ovat osallistuneet lasten harrastustoiminnan ja vapaa-ajan aktiviteettien järjestämiseen.

Vammaistyö

Kaksi henkilöä tekee käsitöitä pöydän ääressä.

Vammaistyöalalla vapaaehtoiset voivat työskennellä esim. vammaisten toimintakeskuksissa, työpajoilla, yhteisöissä sekä erityiskouluissa. Työ on yleensä käytännönläheistä, esimerkiksi avustamista ruokailussa ja muissa päivittäisissä toiminnoissa sekä terapioissa, taidetunneilla, käsityöpajoissa ja puutarhatöissä. Vapaaehtoiset voivat myös järjestää vapaa-ajanohjelmaa.

Esimerkiksi: Lehtimäen opisto

Lehtimäen opisto on vuonna 1971 perustettu erityiskansanopisto. Se tarjoaa yleis- ja ammatillissivistävää ja elämänhallintaan sekä omaehtoiseen opiskeluun valmentavaa koulutusta ensisijaisesti moni- ja vaikeavammaisille. Vapaaehtoiset ovat avustaneet opiskelijoita heidän opinnoissaan, vapaa-ajallaan ja päivittäisissä rutiineissa.

Esimerkiksi: Myllylähde-yhteisö (Klikkaa ja lue.)

Myllylähde-yhteisö tuottaa ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua sekä ohjattua päivä- ja työtoimintaa kehitysvammaisille aikuisille. Yhteisön jäsenet asuvat ja työskentelevät yhdessä. Kukin asukas antaa panoksensa yhteisön jäsenten hyvinvointiin kykyjensä mukaan. Asukkaat osallistuvat esim. kotitaloustöihin, käsityöpajatoimintaan, puutarhanhoitoon sekä luonnomukaiseeen viljelyyn. Vapaaehtoiset asuvat ja työskentelevät Myllylähteellä yhdessä sen muiden jäsenten kanssa. Heidän tehtävänään on tukea  kehitysvammaisia asukkaita heidän jokapäiväisissä askareissaan sekä jakaa kulttuuritaustaansa.

Esimerkiksi: Lyhty ry (Klikkaa ja lue.)

Lyhty ry tarjoaa aikuisille kehitysvammaisille asumis-, työpaja ja oppimispalveluja Helsingissä. Yhdistys tuottaa myös kulttuuritapahtumia, koulutusta ja vapaa-ajan toimintaa. Lyhdyssä on ollut vapaaehtoistyöntekijöitä vuodesta 1995 lähtien mm. tekstiilityöpaja Luovillassa. Lyhdyn työpajalaisten kommentteja yhteistyöstä: ”Sain henkilön, joka kävi elokuvissa ja mökillä kanssani.” ”Kannattaa ottaa vapaaehtoisia töihin. Ne opettavat mulle niiden oman kielen. Se on kivaa.”

Nuorisotyö

Nuorisotyön kentällä vapaaehtoiset voivat työskennellä esimerkiksi nuorisokeskuksissa, joissa he voivat etenkin avustaa henkilökuntaa suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorille vapaa-ajantoimintoja, kerhoja ja kursseja.

Esimerkiksi: Fallkullan kotieläintila (Klikkaa ja lue.)

Fallkullan kotieläintila on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen nuorisotalo, joka on erikoistunut kotieläimiin ja niiden hoitoon. Tilalta löytyy monenlaisia eläimiä kanoista hevosiin. Vapaaehtoiset ovat osallistuneet eläinten hoitamiseen sekä navetan yleisestä siisteydestä huolehtimiseen. Vapaaehtoisten muita töitä ovat olleet nuorten ohjaus, piha- ja tilanhoitotyöt sekä auttavat toimistotyöt.

Vanhustyö

Vapaaehtoiset voivat työskennellä esim. vanhusten yhteisöissä ja hoitokodeissa. Tehtävät ovat yleensä käytännönläheisiä: vapaaehtoiset voivat esimerkiksi auttaa vanhuksia arkisissa askareissa, kuten ruokailussa ja ulkoilussa, sekä pitää heille seuraa.