Julkaisuja kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä

Kehitämme toimintaamme koulutusten ja hankkeiden kautta ja teemme mielellämme yhteistyötä opinnäytetöiden tiimoilta. Alta löydät materiaalia hankkeista, joihin olemme osallistuneet, sekä opinnäytetöitä toimintaamme liittyen.

Materiaalit käsittelevät kansainvälisen vapaaehtoistyön vaikuttavuutta ja eettisyytä, kulttuurien välistä oppimista, non-formaalia oppimista, rasisminvastaisuutta ja tiedotusta.

Kansainvälisen vapaaehtoistyön vaikuttavuus

Impact Study Report – Skills and Competences for a Global World (pdf)

Arviointi (2019) Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun vaikutuksesta kymmeneen vapaaehtoiseen ja heidän vapaaehtoistyöpaikkaansa. Raportti tarkastelee lisäksi vapaaehtoisten hallinnointia ja tukemista. Englanninkielinen, ICYE-federaation sivustolla.

Arviointi tehtiin hankkeessa Skills and Competences for a Global World (2017–2019, Erasmus+ Key Action 2), jonka tavoitteena oli valmentaa, kouluttaa ja tukea nuoria vapaaehtoisia saamaan vapaaehtoisjaksostaan mahdollisimman paljon kulttuurien välistä oppimista ja muuta hyötyä.

Impacts of long-term international volunteering on volunteers’ intercultural competence (pdf)

Pro gradu -tutkielma (2018), Lacey McKivison, Jyväskylän yliopisto. Englanninkielinen, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa.

“Edes hieman avuksi, ehkä iloksikin”: tutkimus Maailmanvaihto ry:n vapaaehtoisten 2014–2015 kokemuksista kansainvälisessä vapaaehtoistyössä (pdf)

Pro gradu -tutkielma (2017), Anu Molarius, Itä-Suomen yliopisto. Suomenkielinen, Itä-Suomen yliopiston avoimien aineistojen palvelussa.

”En osaisi kuvitella tätä taloa ilman vapaaehtoisia”: Paikallisten kokemuksia kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä Boliviassa (pdf)

Pro gradu -tukielma (2017), Karoliina Saarinen, Helsingin yliopisto. Suomenkielinen, Helsingin yliopiston julkaisuarkistossa.

Maailmanvaihto ry:n kansainvälisten vapaaehtoistyöntekijöiden vaikuttavuus työyhteisöissä (pdf)

Opinnäytetyö (2016), Maiju Alakurtti, Humanistinen ammattikorkeakoulu. Suomenkielinen, ammattikorkeakoulujen julkaisupalvelussa.

Kansainvälisen vapaaehtoistyön vaikutuksia kulttuurienvälisen viestinnän taitoihin (pdf)

Opinnäytetyö (2016), Sonja Alén, Humanistinen ammattikorkeakoulu. Suomenkielinen, ammattikorkeakoulujen julkaisupalvelussa.

Vapaaehtoistyöllä on väliä? Kansainvälisyyskasvatus ja kansainvälinen vapaaehtoistyö järjestössä Fundación VASE / ICYE Ecuador (tutkielman tiedot)

Pro gradu -tutkielma (2016), Hanna-Kaisa Salmi, Helsingin yliopisto. Suomenkielinen, tutkielman tiedot Helsngin yliopiston julkaisuarkistossa, itse tutkielma ei ole netissä.

Kansainvälisen vapaaehtoistyön KaVa-verkoston vapaaehtoistyöohjelmien erityisarvo vapaaehtoisten ammatilliselle kasvulle ja verrattuna muihin kansainvälisiin kokemuksiin (pdf)

Opinnäytetyö (2015), Marjo Yli-Koski ja Hilla Vuorinen Humanistinen ammattikorkeakoulu. Suomenkielinen, ammattikorkeakoulujen julkaisupalvelussa.

Empathy and intercultural understanding in the context of international long-term volunteers (pdf)

Pro gradu -tutkielma (2014), Suvi Niemelä, Jyväskylän yliopisto. Englanninkielinen, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa.

IMPACT ICYE – Practical Guide for Assessing the Impact of Long-Term International Volunteering (pdf)

Opas (2013) tarjoaa työkaluja pitkäkestoisen kansainvälisen vapaaehtoistyön vaikuttavuuden arviointiin vapaaehtoistyöpaikoille sekä vapaaehtoisyhteistyötä koordinoiville tahoille. Työkaluja tarkastella vapaaehtoisjaksojen vaikuttavuutta vapaaehtoisiin ja vapaaehtoistyöpaikkohin. Englanninkielinen, ICYE-federaation sivustolla. Vaikuttavuuden arviointilomakkeet (pdf) espanjaksi

Oppaan laati ICYE-fedaraation kansainvällinen toimisto hankkeiden Training for Cross-Cultural Volunteering Impact ja Evaluation of a Volunteering Research Training puitteissa (huhti–lokakuu 2013, Action 4.3, Youth in Action / EU).

Impact assessment with volunteers in Finland (pdf)

Vaikuttavuuden arviointi (2013) tarkastelee kansainvälisen vapaaehtoistyön vaikuttavuutta Suomessa vapaaehtoistyötä tehneiden ulkomaalaisten parissa. Englanninkielinen, ICYE-federaation sivustolla.

Arvioinnin toteutti Maailmanvaihto osana koulutusta Training on Cross Cultural Volunteering Impact (Action 4.3, Youth in Action / EU).

Impact assessment with host organisations in Finland (pdf)

Vaikuttavuuden arviointi (2013) tarkastelee kansainvälisen vapaaehtoistyön vaikuttavuutta vapaaehtoistyöpaikoilla Suomessa. Englanninkielinen, ICYE-federaation sivustolla.

Arvioinnin toteutti Maailmanvaihto osana koulutusta Training on Cross Cultural Volunteering Impact (Action 4.3, Youth in Action / EU).

Impact assessment with host organisations in Denmark (pdf)

Vaikuttavuuden arviointi (2013) tarkastelee kansainvälisen vapaaehtoistyön vaikuttavuutta vapaaehtoistyöpaikoilla Tanskassa. Englanninkielinen, ICYE-federaation sivustolla.

Arvioinnin toteutti Tanskan ICYE-järjestö (Dansk ICYE) osana koulutusta Training on Cross Cultural Volunteering Impact (Action 4.3, Youth in Action / EU).

Kansainvälisen vapaaehtoistyön eettisyys

Pelastamista vai päälläseisontaa: Kansainvälisten vapaaehtoistyöntekijöiden suhde vapaaehtoistyön ja sen eettisyyden kritiikkiin (pdf)

Kandidaatintutkielma (2020), Lea Absetz, Tampereen yliopisto. Suomenkielinen, Tampereen yliopiston julkaisuarkistossa.

Kulttuurien välinen oppiminen

Practical Guide for Intercultural Learning in International Voluntary Service (pdf)

Opas (2019) sisältää metodeja, joiden avulla tehostaa kansainvälisessä vapaaehtoistyössä nuorten oppimista nonformaalista ja kulttuurien välisestä oppimisesta. Englanninkielinen, ICYE-federaation sivustolla.

Opas tehtiin hankkeessa Skills and Competences for a Global World (2017–2019, Erasmus+ Key Action 2), jonka tavoitteena oli valmentaa, kouluttaa ja tukea nuoria vapaaehtoisia saamaan vapaaehtoisjaksostaan mahdollisimman paljon kulttuurien välistä oppimista ja muuta hyötyä.

Non-formaali oppiminen

Handbook for Social Entrepreneurship through Volunteering (pdf)

Opas (2020) sisältää metodeja, joiden avulla nuoret vapaaehtoiset voivat oppia non-formaalista oppimisesta ja sosiaalisesta yrittäjyydestä. Tarkoituksena on rohkaista nuoria sosiaaliseen yrittäjyyteen kansainvälisen vapaaehtoisjaksonsa aikana. Opas on suunnattu vapaaehtoistyöpaikkojen henkilökunnalle. Englanninkielinen, ICYE-federaation sivustolla. Opas espanjaksi (pdf)

Opas tehtiin hankkeessa Young Leaders for Social Change: Entrepreneurship through Volunteering (2018–2020, Erasmus+ Key Action 2). Hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten sosiaalista yrittäjyyttä edistämällä luovuutta ja aloitteellisuutta.

Non-Formal Learning Handbook for Volunteers and Volunteering Organisations (pdf)

Opas (2017) valmentaa, kouluttaa ja tukee vapaaehtoisia, jotka tekevät vapaaehtoistyötä formaalin tai nonformaalin koulutuksen orgniasaatioissa. Se tarjoaa vapaaehtoisille nonformaalin oppimisen metodeja ja aktiviteetteja heidän vapaaehtoistyöpaikkansa lasten ja nuorten parissa käytettäväksi. Englanninkielinen, ICYE-federaation sivustolla.

Opas tehtiin hankkeessa Volunteers at the Interface between Formal and Non-Formal Education (2015–2017, Erasmus+ Key Action 2). Hanke pyrki vahvistamaan formaalin koulutuksen parissa työskentelevien vapaaehtoisten panosta. Sen tavoitteena oli luoda synergiaa formaalin ja nonformaalin koulutuksen välille, edistää nonformaalien ja osallistavien oppimismetodien käyttöä formaalin koulutuksen yhteydessä.

Rasisminvastaisuus

Standing together against Racism in Europe (pdf)

Opas (2020) tarjoaa rasisminvastaisia harjoituksia nuorten ryhmille, teemoina mm. valtasuhteet ja ennakkoluulot. Englanninkielinen, nuorisovaihtojärjestö ICJAn sivustolla. Tutustu myös oppaan verkkoversioon.

Opas tehtiin hankkeessa Standing together against Racism in Europe (2017–2020, Erasmus+ Strategic Partnership), joka pyrki edistämään ICYE-järjestöjen rasisminvastaista työtä sekä tukemaan tässä työssä myös muita tahoja, jotka toimivat nuorten parissa.

Managing Organisational Change (pdf)

Opas (2020) sisältää työkaluja ja harjoituksia moninaisuuden huomioimiseen organisaatioissa. Englanninkielinen, nuorisovaihtojärjestö ICJAn sivustolla. Tutustu myös oppaan verkkoversioon.

Opas tehtiin hankkeessa Standing together against Racism in Europe (2017–2020, Erasmus+ Strategic Partnership), joka pyrki edistämään ICYE-järjestöjen rasisminvastaista työtä sekä tukemaan tässä työssä myös muita tahoja, jotka toimivat nuorten parissa.

Tiedotus

ICYE Guide to Visibility and Promotion (pdf)

Opas (2017) tarjoaa vinkkejä tiedotustyöhön pitkäkestoisesta kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä, mm. näkyvyysstrategian luomiseen sekä tiedotuskanavien ja -metodien valintaan. Englanninkielinen, ICYE-federaation sivustolla.

Opas tehtiin hankkeessa Calling Youth to Action in a Global Visibility Drive (2016–2017, Erasmus+ Key Action 2), jonka tavoitteena oli tukea organisaatioita pitkäkestoisen vapaaehtoistyön ja nonformaalin oppimisen markkinoinnissa.

ICYE Social Media Guide (pdf)

Opas (2015) sosiaalisen median kanavista kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä tiedottamisessa. Englanninkielinen, ICYE-federaation sivustolla.

Oppaan laati ICYE-verkoston sosiaalisen median työryhmä.