Tukihenkilöksi vapaaehtoistyöntekijälle

Tukihenkilöt ja -perheet auttavat vapaaehtoistyöhön Suomeen saapuvia ulkomaalaisia nuoria tutustumaan ja sopeutumaan Suomessa elämiseen.

>> Katso ajankohtaiset tukihenkilöhaut

Suomi on harvalle tänne tulevalle vapaaehtoiselle ennestään tuttu paikka. Käytännön asiat hoidetaan usein toisin kuin tulijan kotimaassa, eikä vapaaehtoisella yleensä aluksi ole juuri sosiaalisia verkostoja.

Tukihenkilöt ja -perheet helpottavat sopeutumista tapaamalla vapaaehtoista ja perehdyttämällä tätä paikalliseen tapakulttuuriin ja elämäntapaan. Jokainen Suomeen tuleva vapaaehtoinen saa oman tukihenkilön.

”Tukihenkilönä huomaa, että eri lähtökohdista huolimatta samassa veneessä ollaan: olemme kaikki ihmisiä, ja väliltämme löytyy erojen ohella paljon yhtäläisyyksiä.” – tukihenkilö Iina Yrttimaa

Tukihenkilönä tai -perheenä pääset tutustumaan ulkomaalaisen vapaaehtoistyöntekijän kulttuuriin ja kieleen, kuten espanjaan, swahiliin tai venäjään. Ulkomaalaisen vapaaehtoisen kanssa voi myös mm. tulla tutustuttua lähemmin omaan lähiseutuun.

Mitä tukihenkilöt ja -perheet tekevät?

Tukihenkilöt ja -perheet antavat aikaansa vapaaehtoiselle – esimerkiksi kutsuvat kylään ja auttavat harrastusten löytämisessä. He ovat paitsi oppaita uuteen ympäristöön myös vapaaehtoisten kavereita. He ovat ihmisiä, joihin on matala kynnys ottaa yhteyttä.

Tukihenkilöt ja -perheet ovat tärkeä osa sitä vapaaehtoisen tukiverkostoa, johon kuuluvat myös vapaaehtoistyöpaikka, mahdollinen isäntäperhe ja Maailmanvaihdon toimiston väki. Usein vapaaehtoista ja tukihenkilöä yhdistää ikä, kielitaito tai kiinnostuksen kohteet.

Tukihenkilötoiminta: vapaaehtoistyöntekijä ja tukihenkilö yhteiskuvassa

Niin tukihenkilöt kuin -perheet yhteyttä vapaaehtoiseen vähintään noin kerran kuussa ja myös tapaavat tätä säännöllisesti. Tukiperhe myös majoittaa vapaaehtoista viikonloppuisin ja loma-aikoina, tilanteesta riippuen joko säännöllisesti tai toisinaan.

Tukihenkilöiltä ja -perheiltä edellytetään sitoutumista tehtävään koko vapaaehtoistyöjakson ajaksi eli 6–12 kuukaudeksi (yleensä vuosi elokuusta alkaen).

Tukihenkilötoiminta – kenelle?

Etsimme tukihenkilöitä ja -perheitä vuosittain monilta eri paikkakunnilta. Englantia tai vapaaehtoisen äidinkieltä on hyvä osata vähintään kohtalaisesti. Henkilökohtainen kokemus toisessa kulttuurissa asumisesta on eduksi muttei välttämätöntä.

Perehdytys?

Tukihenkilöille ja tukiperheille (1 hlö / perhe) järjestetään koulutus elokuussa ulkomaalaisten vapaaehtoistyöntekijöiden tulovalmennusleirin yhteydessä. Koulutukseen osallistumista edellytetään ensimmäistä kertaa tukitoimintaan osallistuvilta. Lisäksi järjestämme tukihenkilöille ja -perheille vuoden mittaan tapaamisia tarvittaessa. Tukihenkilöt ja -perheet saavat tuekseen oppaan toimintaan.

Kuinka mukaan?

Ensiaskel on täyttää hakemus tukihenkilöksi tai hakemus tukiperheeksi. Parhaillaan etsimme tukihenkilöitä Karstulasta, Kotkasta ja Tammisaaresta.

Lisätiedot

Järjestösihteeri Mari Takalo
hosting(at)maailmanvaihto.fi
09 774 1101 ja 044 318 0888