Turvallisemman tilan periaatteet Maailmanvaihdon toiminnassa

Maailmanvaihto ry on kulttuurien välisiä oppimiskokemuksia kansainvälisen vapaaehtoistyön keinoin tarjoava nuorisovaihtojärjestö. Järjestö pyrkii toiminnallaan edistämään kulttuurien välistä ymmärrystä, tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutumista, yhdenvertaisuutta ja rauhaa. Järjestö pyrkii aktiivisesti luomaan turvallisen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toimintaympäristön  kaikille toimintaan osallistuville.

Turvallisemman tilan periaatteiden tarkoituksena on luoda ilmapiiri, jossa jokainen voi tuntea olonsa tervetulleeksi omana itsenään. Tavoitteena on, että jokainen Maailmanvaihdon toimintaan osallistuva vastaa omalla toiminnallaan turvallisen tilan periaatteiden toteutumisesta.

Maailmanvaihdon toiminnassa eri puolilta maailmaa tulevat ihmiset kohtaavat erilaisine taustoineen. Toiminnassa ei syrjitä ketään esim. sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, etnisyyden, vakaumuksen tai toimintakyvyn perusteella.

Seuraavat periaatteet edistävät turvallisemman tilan toteutumista:

  1. Kohtele kaikkia kunnioittavasti.
  2. Pyri tiedostamaan ja haastamaan ennakko-oletuksesi. Kysy mieluummin kuin oleta ja kunnioita toisen vastausta.
  3. Tiedosta omat valta-asemasi ja pyri edistämään valta-asetelmien läpinäkyvyyttä.
  4. Älä syrji tai sulje ketään ulkopuolelle.
  5. Älä häiritse – sanallisesti tai fyysisesti.
  6. Anna toisille tilaa ja mahdollisuus tulla kuulluksi. Huomioithan myös, että ihmisillä on erilaisia tapoja ilmaista itseään ja oppia.
  7. Ota huomioon erilaiset kielitaidon tasot. Viesti niin, että kaikilla on mahdollisuus ymmärtää.
  8. Tarjoa apuasi, jos epäilet jonkun tarvitsevan apua tai jos jonkun käytös herättää huolta.
  9. Puutu havaitsemiisi häirintä- tai syrjintätapauksiin.

Kaikki tietoon tulleet häirintä- ja syrjintätapaukset käsitellään Maailmanvaihdon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti. Maailmanvaihto ottaa mielellään vastaan palautetta ja kommentteja siitä, miten Maailmanvaihdon turvallisemman tilan periaatteet toimivat. Kuulemme myös mielellämme siitä, mitkä käytäntömme ovat toimineet erityisen hyvin, ja onko mahdollisiin ongelmatilanteisiin osattu puuttua asianmukaisin keinoin. Palautetta voi lähettää sähköpostitse: maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi.

Lue myös

Voices of Volunteers – näkökulmia kansainväliseen vapaaehtoistyöhön

Tervetuloa seuraamaan blogia nimeltä Voices of Volunteers! Se tarkastelee kansainvälistä...

MaailmanVaihtoa 1/2020: Yhdenvertaisuutta vapaaehtoistyöhön!

Tässä lehdessä: 4 Pääkirjoitus / Editorial 6 Kutsu kevätkokoukseen 7...

Maailmanvaihdon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suunnitelma on hyväksytty Maailmanvaihdon syyskokouksessa 7.11.2018. Maailmanvaihto järjestää kulttuurienvälisiä oppimiskokemuksia nuorille...