MaailmanVaihtoa 1/2013: kulttuurien välinen oppiminen

 

Pääkirjoitus: Monikulttuurisesta kulttuurien väliseksi

Kulttuurien kohtaaminen on ollut kuluneena talvena ajankohtainen aihe. Lehdissä ja muussa mediassa on nostettu esiin erilaisia kokemuksia kulttuurien risteämiskohdista. Puheenvuorot ovat sivunneet kysymyksiä, joihin vastaaminen ei ole helppoa. Millaisia haasteita kulttuurien kohtaamisiin liittyy? Entä millainen on jatkuvasti yhä selvemmin monikulttuuriseksi muuttuva Suomi?

Kulttuurien sekoittumisen lähtökohdat ovat moninaiset: monikulttuurisessa maailmassa kulttuurit elävät rinnakkain ja limittäin muodostaen tiheän verkoston. Yksikin ihminen voi olla osallisena monessa eri kulttuurissa ja elää niiden sisällä. Rajatussa ympäristössä, kuten valtion rajojen sisällä, myös erillään olevat kulttuurit päätyvät lähes väistämättä kosketuksiin toistensa kanssa. Se, mitä niiden kohtaamisesta seuraa, ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys.

Monikulttuurisuutta voisi verrata muihin yhteiskunnassa vallitseviin olosuhteisiin: se on tila, johon voivat johtaa monenlaiset tekijät. Pelkkä kulttuurien samanaikainen olemassaolo ei silti takaa niiden välistä kanssakäymistä tai kulttuurivaihtoa. Niihin tarvitaan tietoista halua lähestyä toista kulttuuria. Kun pyrkimys on molemminpuolinen, syntyy kulttuurien välille oppimista edistävää vuorovaikutusta.

Tämän lehden teema, kulttuurienvälinen oppiminen, on yksi Maailmanvaihdon hallituksen järjestölle määrittelemistä arvoista ja eräs perustavista ajatuksista kansainvälisen vapaaehtoistyön taustalla. Vapaaehtoistyö ulkomailla avaa silmät maailman monikulttuurisuudelle ja sen merkitykselle. Vapaaehtoiseksi lähteminen on konkreettinen askel kohti kulttuurien välistä dialogia, oppimista ja ymmärrystä.

Mielenkiintoisia hetkiä lehden parissa!

Mirjami Ylinen
MaailmanVaihtoa-lehden päätoimittaja 2013

Lehdessä

5 Kutsu Maailmanvaihdon kevätkokoukseen
6 Järjestön uutisia
Teema: Kulttuurienvälinen oppiminen / Theme: Intercultural Learning
8 Silmälasien läpi
10 Intercultural Learning – What does it mean?
12 Silmät auki – Vapaaehtoisen kertomus Keniasta
15 Kulttuurioppimista aitiopaikalta
16 Maailmanvaihdon leirielämää
18 Once Upon a Time in a Village Far Far Away
20 Oppitunteja erilaisuudesta
22 Lärorika möten
25 ICYE around the World: Happy Days in Tokyo
26 Taittajien terveiset
28 Column: Somewhere I Belong
29 Tule mukaan Maailmanvaihdon toimintaan
30 Lehden oimituskunta
31 Tapahtumakalenteri

Lue myös

MaailmanVaihtoa 2/2023: kansainvälisen vapaaehtoistyön dekolonisaatio

Lue lehden pdf-versio Tässä lehdessä 4 Pääkirjoitus / Editorial 6...

MaailmanVaihtoa 1/2023: kieli ja kommunikaatio

 Tässä lehdessä Lue lehden pdf-versio. 4 Pääkirjoitus / Editorial...

MaailmanVaihtoa 2/2022: Kestävä vapaaehtoistyö

 Tässä lehdessä Lue lehden pdf-versio. 4 Pääkirjoitus 6 Kutsu...