Vastaa kyselyyn yhdenvertaisuudesta (DL 31.5.)

Miten edistää yhdenvertaisuutta Maailmanvaihdossa? Vastaa kyselyyn ja vaikuta Maailmanvaihdon yhdenvertaisuussuunnitteluun!

Maailmanvaihto pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Haluamme toiminnallamme edistää yhteistyötä eri taustoista tulevien ihmisten välillä ja purkaa syrjivää ajattelua ja rakenteita. Pyrimme siihen, että toimintamme on vastuullista, inklusiivista ja mahdollisimman laajasti tavoitettavissa henkilöön liittyvistä tekijöistä tai ominaisuuksista riippumatta.

Kansainvälisenä toimijana Maailmanvaihto pyrkii jatkuvasti lisäämään tietoisuuttaan globaaleista valtasuhteista ja omasta asemastaan näissä rakenteissa, jotka näkyvät mm. kansainvälisessä, globaalin pohjoisen ja globaalin etelän välisessä vapaaehtoistyövaihdossa. Maailmanvaihdon toiminta pyrkii kyseenalaistamaan ja purkamaan koloniaalisia jatkumoita ja niihin perustuvia stereotypioita, ennakkoluuloja ja syrjintää laajemminkin yhteiskunnassa ja luomaan näin yhdenvertaisempaa maailmaa.

Yhdenvertaisuustyön painopisteet

Maailmanvaihto toteuttaa yhdenvertaisuuden toimintaperiaatetta käytännössä yhdenvertaisuussuunnittelun kautta. Suunnitelmassa arvioidaan Maailmanvaihdon toiminnan yhdenvertaisuuden nykytilaa, asetetaan tavoitteita toiminnan yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä määritellään toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suunnitelmassa rajataan kolme painopistettä, joita edistetään Maailmanvaihdon strategiaan sidotusti vuosina 2023–2026:

  • antirasismi ja moninaisuuden arvostaminen
  • esteettömyys ja saavutettavuus
  • turvallisempi tila.

Näiden painopisteiden lisäksi suunnitelmassa määritellään kolme läpileikkaavaa periaatetta, jotka määrittävät työtämme Maailmanvaihdon yhdenvertaisuuden kehittämiseksi:

  • eettisyys ja kestävyys
  • intersektionaalisuus
  • inklusiivisuus.

Vastaa ja vaikuta!

Keräämme nyt yhdenvertaisuussuunnittelutyön tueksi palautetta Maailmanvaihdon toimintaan osallistuneilta henkilöiltä ja yhteistyökumppaneiltamme. Vastaamalla lyhyeen (kysymyksiä vain muutama) kyselyyn olet mukana kehittämässä toimintaamme.

Kysely on avoinna on 31.5.2023 loppuun saakka (vastausaikaa jatkettu).

>> Vastaa kyselyyn (Google Forms)

Lämmin kiitos vastauksistasi jo etukäteen!

Lue myös

Tarinoiden voima ilmastotyössä – KVT:n interaktiivinen työpaja Helsingissä pe 9.2.2024 (päivämäärä muuttunut!)

Teetkö työtä ilmastoasioista kiinnostuneiden nuorten parissa, tai oletko itse ilmastoaktivismista...

Toukokuussa vapaaehtoistyöhön Itävaltaan – hae viim. 17.1.2024!

Lähde toukokuussa Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistyöhön Itävaltaan – lasten ja nuorten...

10.10. Infoilta: Vapaaehtoistyöhön ulkomaille

  Kiinnostaako vapaaehtoistyö ulkomailla? Haluaisitko saada lisätietoa Maailmanvaihdon vapaaehtoisohjelmista? Tule...