MaailmanVaihtoa 2/2015: rauhantyö

Pääkirjoitus: Voiko vapaaehtoistyöllä edistää rauhaa?

Konflikteihin ja terrorismiin liittyvän uutisvirran keskellä tulee helposti voimaton olo, ja on vaikea uskoa että yksi ihminen voisi jotenkin ehkäistä suurten ja monimutkaisten ongelmavyyhtien syntyä. Ei ole kuitenkaan syytä vaipua epätoivoon: vaikuttamiskeinoja on monia, ja minusta niiden joukkoon voi hyvällä syyllä lukea myös kansainvälisen vapaaehtoistyön.

Vapaaehtoistyötä on monenlaista, ja useimmiten se ei liity millään ilmeisellä tavalla rauhan ja konfliktin kysymyksiin. Vuosia sitten viettäessäni yhdeksän kuukautta vapaaehtoisena venäläisessä sairaalassa ja auttaessani iäkkäitä potilaita heidän arkisissa toimissaan en todellakaan ajatellut olevani erityisesti rauhan asialla. Myöhemmin olen kuitenkin oivaltanut, että jokapäiväisessä työssään vapaaehtoistyöntekijä ylittää usein monia raja-aitoja, jotka voivat suuressa mittakaavassa muodostua konfliktien osatekijöiksi.

Tekemällä työtä ilman suoraa rahallista palkkiota tai motiivia vapaaehtoistyöntekijä muistuttaa meille, etteivät markkinoiden arvot ja materiaaliset kannustimet ole suinkaan kokonaan kuopanneet solidaarisuuden kaltaisia, ihmisiä yli rajojen yhdistäviä arvoja.

Vapaaehtoistyön tekeminen toisessa maassa ja kulttuuripiirissä on myös tehokas keino tehdä vieraasta tutumpaa. Sekä vapaaehtoinen että hänet vastaanottava yhteisö antavat päivittäin kasvot maalle, kielelle ja kulttuurille, jotka muuten olisivat helposti jääneet etäisiksi ja stereotypioiden värittämiksi.

Lisäksi vapaaehtoistyö on ruohonjuuritason rauhanomaista kansalaisvaikuttamista ja todistetusti herättää helposti innostuksen myös muunlaiseen yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Näiden ja monien muiden hyvien syiden takia MaailmanVaihtoa-lehden tämä numero on omistettu teemalle ”kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä”. Toivotankin sinulle, arvoisa lukija, nautinnollisia ja oivalluksia herättäviä lukuhetkiä!

Mikko Lipsanen

Mikko Lipsanen
Maailmanvaihdon hallituksen puheenjohtaja 2015

Lehdessä

3 Editorial: Can Volunteer Work Promote Peace?
5 Ajankohtaista
8 Maailmanvaihdon matkassa maailmalle
Teema: Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä / Theme: International voluntary work as peace work
– 10 Vapaaehtoiset rauhan lähettiläinä
– 14 Maailmankylä mahtuisi Suomeenkin
– 16 Vapaaehtoinen luo ymmärrystä
– 18 Where the roads come together
32 Andeilta Amazoniin – Vaihtokokemuksia Boliviasta
25: Column: Springtime, farewell time?
26 Encounters, understanding and empathy
30 Maisemanvaihdoksen kynnyksellä
32 Tule mukaan toimintaan!
33 Mukana tiedottamassa
34 Maailmanvaihdon toiminnan lähtökohtia
35 Tapahtumakalenteri

ISSN 2342-2629 (Painettu)
ISSN 2342-2637 (Verkkojulkaisu)

Lue myös

MaailmanVaihtoa 2/2023: kansainvälisen vapaaehtoistyön dekolonisaatio

Lue lehden pdf-versio Tässä lehdessä 4 Pääkirjoitus / Editorial 6...

MaailmanVaihtoa 1/2023: kieli ja kommunikaatio

 Tässä lehdessä Lue lehden pdf-versio. 4 Pääkirjoitus / Editorial...

MaailmanVaihtoa 2/2022: Kestävä vapaaehtoistyö

 Tässä lehdessä Lue lehden pdf-versio. 4 Pääkirjoitus 6 Kutsu...