Maailmanvaihdon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

Oletko osallistunut Maailmanvaihdon toimintaan tai asioinut järjestömme kanssa? Vastaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyymme ja auta kehittämään Maailmanvaihdon toimintaa.

>> Siirry tästä yhdenvertaisuuskyselyyn (GoogleForms)

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteet ovat Maailmanvaihdolle tärkeitä, ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme yhdenvertaisempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan. Yhdenvertaisuuskyselyn vastauksia käytetään Maailmanvaihdon toiminnan kehittämisessä ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisessä.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Kysely on suunnattu kaikille Maailmanvaihdon toimintaan osallistuneille tai Maailmanvaihdon kanssa asioineille. Vastaamisessa vierähtää arviolta kymmenen minuuttia. Kysely on anonyymi, mutta joihinkin kysymyksiin vastaaminen voi heikentää anonymiteettiä.  Lisätietoa kyselystä antaa hallituksen jäsen Kaisa Rahko sähköpostitse kaisa.rahko1@gmail.com.

Kysely on avoinna 25.11.–20.12.2019. Lämmin kiitos jo etukäteen kaikille vastaajille!