Tietosuojaseloste: Maailmanvaihto ry:n jäsenrekisteri

Peruste: Henkilötietolaki 523/1999  *)
EU:n tietosuoja-asetus
Pvm: 19.3.2019

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Maailmanvaihto ry
Y-tunnus: 0281262-7
Osoite: Oikokatu3, 00170 Helsinki
Muut yhteystiedot:
Puhelinnumero: 09 774 1101
Sähköpostiosoite: maailmanvaihto@maailmanvaihto.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tiedottaja Minna Räisänen
Osoite: Maailmanvaihto ry:n osoite (yllä)
Puhelinnumero: 050 452 5660 tai 09 774 1101
Sähköpostiosoite: tiedottaja@maailmanvaihto.fi

3. Rekisterin nimi

Maailmanvaihto ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa Jäsenrekisteriä käytetään jäsensuhteiden hoitoon. Henkilötietoja käytetään jäsenviestintään ja jäsenmaksujen laskutukseen. Lisäksi rekisteriä käytetään jäsentietojen tilastointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilön / yhteisön nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Postinumero- ja toimipaikka
  • Puhelinnumero (mikäli ilmoitettu)
  • Syntymävuosi
  • Jäsenyyden peruste
  • Tiedot jäsenmaksusuorituksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot kerätään jäsenmaksun maksusuorituksen viestikentän kautta tai ICYE-hakulomakkeen kautta (ICYE-vapaaehtoistyöntekijät).

7. Tietojen käsittely Maailmanvaihdossa

Jäsenrekisteriä ylläpitää Maailmanvaihdon tiedottaja. Pääsy jäsenrekisteriin on lisäksi järjestön toimiston muulla henkilökunnalla.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Maailmanvaihdon ulkopuolisille tahoille.

9. Tietojen siirto EUn tai ETAn ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EUn tai ETAn ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

ATKlla käsiteltävät tiedot

  • Jäsenrekisteriä ylläpidetään Maailmanvaihdon toimistossa tiedottajan salasanalla suojatun tietokoneen kovalevyllä, Jäseri-ohjelmassa.
  • Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Henkilötietoja säilytetään kalenterivuosi jäsensuhteen päättymisen jälkeen sillä perusteella, että tietoja käytetään Maailmanvaihto ry:n jäsenistön tilastollisessa raportoinnissa opetus- ja kulttuuriministeriölle.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä Maailmanvaihdon tiedottajalle henkilökohtaisesti tai allekirjoitettuna toimiston osoitteeseen.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö virheellisen tiedon korjaamiseksi tulee tehdä Maailmanvaihdon tiedottajalle.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjä huolehtii mahdollisuuksien mukaan käsittelemiensä henkilötietojen virheettömyydestä. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai jäsenen vaatimuksesta. Jäsen on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Jäsenen vastuulla on myös ilmoittaa, mikäli hänen antamissaan tiedoissa tapahtuu muutoksia.

14. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa.

Lue myös

Harjoittele kieliä Maailmanvaihdon kielikahvilassa

  Haluaisitko harjoitella puhumista espanjaksi tai suomeksi rennossa ilmapiirissä? Oletko...

Syksyllä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin Itävaltaan! Hae viim. 16.6.2024

Itävaltaan! Vapaaehtoisia etsii yhdeksän organisaatiota. Jaksot kestävät jaksot alkavat syys–lokakuussa...

Tule mukaan tulovalmennusleirin tiimiin 22.–28.8.2024

Etsitkö vapaaehtoistoimintaa kesään? Oletko innostunut leirielämästä sekä ryhmätoiminnan ohjaamisesta tai...

Elokuussa Euroopan solidaaarisuusjoukkoihin Islantiin – hae viimeistään 20.5.!

Tänä vuonna vapaaehtoistyöhön Islantiin? Vapaaehtoista hakee Samtökin ‘78, joka työskentelee...