Valmennuksista viisautta, verkostoja ja vastuullisuutta

Läpi vuosikymmenten Maailmanvaihto on pyrkinyt tarjoamaan osallistujilleen antoisan ja monipuolisen vapaaehtoistyökokemuksen sekä enenevissä määrin edistämään myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Pitkäkestoiseen oleskeluun vieraassa kulttuurissa on hyvä valmistautua niin oman hyvinvoinnin kuin yhteiskunnallisen ymmärryksen tukemiseksi. Valmennuksista osallistujat saavat paitsi hyödyllisiä tietoja ja taitoja, myös vertaistukea ja mielenkiintoisia kohtaamisia.

Valmentautuminen on tärkeää vapaaehtoisen oman hyvinvoinnin kannalta

Vieraassa kulttuurissa asumiseen ja työskentelyyn liittyy monenlaisia haasteita, joita osallistujan on hyvä osata ennakoida. Vapaaehtoisen on myös hyvä osata olla itselleen armollinen. Valmennus on tärkeä Maailmanvaihdon arvojen edistämisessä. Siinä pyritään käynnistämään ja monipuolistamaan pohdintaa kulttuurien välisen oppimisen kysymyksistä sekä eettisestä vapaaehtoistyöstä.

Monipuolista valmennusta

ICYE-ohjelmaan kuuluu nelipäiväinen lähtövalmennus yhdessä Suomessa olevien ulkomaalaisten vapaaehtoisten kanssa, vähintään yksi valmennus kohdemaassa sekä kotiinpaluuvalmennus vapaaehtoistyöjakson päättymisen jälkeen. Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistyöpalvelun osalta Maailmanvaihto valmentaa osallistujat yksilöllisesti.

Painopisteinä Maailmanvaihdon valmennuksissa ovat valmistautuminen vapaaehtoistyöntekijän rooliin ja vieraassa kulttuurissa elämiseen liittyviin haasteisiin. Viime vuosina kulttuurien välisen oppimisprosessin syventäminen ja monipuolistaminen sekä vapaaehtoistyön eettisyyteen liittyvät kysymykset ovat myös olleet tärkeässä roolissa. Valmennuksen perustietopaketti muun muassa vapaaehtoisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä terveydestä ja turvallisuudesta kuuluu myös ohjelmaan.

Jokaiselle osallistujalle pyritään tarjoamaan myös kohdemaakohtaista valmennusta joko valmennuskoulutuksessa tai erillisissä tapaamisissa ohjelmaan aiemmin osallistuneiden kanssa. Nykyisin vaihto-ohjelman osallistujista suurin osa lähtee globaaliin etelään, mikä näkyy valmennusten sisällöissä.

Valmennuksen kehittämisessä mukana monipuolista osaamista

Maailmanvaihto on ollut onnekas saadessaan vuosien varrella valmennuksen kehitystyöhön mukaan monia ammattilaisia ja osaavia vapaaehtoisia kuten draamapedagogin, trooppisten tautien asiantuntijalääkärin sekä kulttuurien välisen oppimisen asiantuntijoita. Heidän asiatuntemuksensa näkyy valmennuksen laadussa. Viime vuonna hallituksen tiimi, joka vastaa kotimaisista vapaaehtoisista, työsti valmennuksen laatuprosessin, jonka avulla valmennusten laatua voidaan seurata ja kehittää.

Valmennuksia on kehitetty yhteistyössä niin aiempien vapaaehtoisten ja ICYEn kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa eri koulutuksissa kuin myös suomalaisten kansainvälisten vapaaehtoistyöjärjestöjen perustamassa Kansainvälisen vapaaehtoistyön verkostossa (KaVa-verkosto). Aiempien vuosien osallistujilta saatu palaute on hyödynnetty kehittämistyössä.

Maailmanvaihto kannustaa aktiivisuuteen ja vastuullisuuteen

Maailmanvaihto pyrkii siihen, että vapaaehtoistyöntekijät ovat tietoisia omista kulttuurisista silmälaseistaan, joiden läpi he katsovat maailmaa ja siitä, millaiset asiat vaikuttavat silmälasien vahvuuteen. Tavoitteena on myös, että valmennuksessa osallistujat saavat uusia näkökulmia niin eettisen vapaaehtoistyön kysymyksistä kuin eväitä eriarvoisuuden ja haavoittuvassa asemassa olevan kohtaamiseen. Jos valmennus synnyttää kipinän toimia tulevaisuudessa globaalin vastuun tai kulttuurien välisen oppimisen edistämiseksi, on onnistuttu ottamaan tärkeitä askeleita Maailmanvaihdon arvojen toteutumisen suuntaan.

Koulutuksesta tietoja ja taitoja muun muassa työelämään

Vapaaehtoistyöohjelmiin osallistuvien valmennusten lisäksi Maailmanvaihto järjestää kotimaassa myös muita koulutuksia, jotka on tarkoitettu järjestön aktiiveille ja kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Niissä opetellaan tietoja ja taitoja, joista on hyötyä esimerkiksi opiskelussa ja työelämässä. Koulutusten vetäjiksi vetäjiksi kutsutaan kunkin alan asiantuntija, ja aiheina ovat viime vuosina olleet muun muassa erottuvan ansioluettelon tekeminen ja viestintätaitojen kehittäminen. Lisäksi syksyisin järjestetään kouluvierailukoulutus, jonka jälkeen on mahdollista tehdä kouluvierailuja oppilaitoksiin ja näin osallistua globaalikasvatuksen edistämiseen kotimaassa.

Juttua varten on haastateltu Maailmanvaihdon pääsihteeri Anni Koskelaa.

Teksti: Kaisa Rahko, kuva: Emma Niemi

Valmennusleiritunnelmia

Haastattelimme toukokuun 2018 valmennusleirille osallistuneita suomalaisia vapaa-ehtoisia heidän tunnelmistaan valmennuksen jälkeen.

1. Kuka olet ja minne olet lähdössä vapaaehtoistyöhön?
2. Mikä lähtövalmennusleirillä oli antoisinta?

Katja

  1. 1Olen Katja ja lähdössä Etelä-Koreaan. Tulen työskentelemään lasten kanssa.
  2. Antoisinta leirillä oli tutustua kaikkiin muihin lähtijöihin. Myös kaikki saatu valmennus ja tieto ovat hyödyllisiä. Oli mukava pelata yhdessä ulkomaalaisten vapaaehtoisten kanssa.

Tiia

  1. Olen Tiia ja lähdössä Meksikoon. Todennäköisesti tulen työskentelemään sosiaalialalla.
  2. Oli hyödyllistä jutella Suomessa tällä hetkellä olevien meksikolaisten vapaaehtoisten kanssa. Muiden lähtijöiden näkeminen ja vertaistuki yleensä olivat myös antoisia.

Niina

  1. Olen Niina ja tuore sosionomi. Olen lähdössä Vietnamiin kuudeksi kuukaudeksi kouluun nimeltä Special School for Autistic Children. Työskentelen kesällä kehitysvammaisten asumisyksikössä, jossa on myös autisteja. Odotan, että pääsen kohtaamaan paikallisia autismin kirjon kanssa eläviä ihmisiä, käyttämään kieliä sekä tutustumaan paikallisen koulun käytänteisiin ja arkeen.
  2. Huomasin valmennusleirillä, miten erilaisia kaikki vapaaehtoistyöhön lähtevät ovat. Tajusin myös, että aina voi lähteä vapaaehtoistöihin, eikä koskaan ole myöhäistä. Kävin leirillä uimassa ensimmäistä kertaa tänä kesänä.

Liisi

  1. Olen Liisi ja olen lähdössä Taiwaniin. Todennäköisesti työskentelen koulussa tai muussa sosiaalialan paikassa, sillä niitä on Taiwanissa paljon.
  2. Antoisinta oli tutustua ihmisiin ja kuulla muiden ajatuksia. Myös saatu informaatio on tosi hyödyllistä.

Teksti ja kuva: Emma Niemi

 

Juttu on ilmestynyt MaailmanVaihtoa 2/2018 -lehdessä.

International Cultural Youth Exchange -ohjelmassa (ICYE) työskennellään vapaaehtoisena 6 tai 12 kuukautta Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa tai Oseaniassa. ICYE-vapaaehtoisena näet maailmaa ja pääset rakentamaan kulttuurien välistä ymmärrystä ruohojuuritasolla. Tutustu ja hae mukaan!

Lue lisää vapaaehtoisten kokemuksia:

Lue myös

“Let the world walk into our school”

In this series, we get to hear about volunteering opportunities...

Volunteering around the world: Interview with Vietnam Friendship Village

  What kind of organisations welcome ICYE volunteers on different...

Terveisiä maailmalta: Suomesta Filippiineille ja Georgiasta Suomeen

Mitä kuuluu Maailmanvaihdon vapaaehtoistyöntekijöille? Kaksi heistä jakaa terveisiään. Mariam Darbaidze...