Ohje menettelyyn Maailmanvaihdossa häirintätapauksissa

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten Maailmanvaihdossa menetellään, kun joku ilmoittaa kokeneensa tai todistaneensa häirintää, epätasa-arvoista kohtelua, rasismia tai muuta epäasiallista käyttäytymistä Maailmanvaihdon toiminnan piirissä. Ilmoituksen tapaus otetaan käsittelyyn häirintää kokeneen suostumuksella.

1) Ilmoituksen häirinnästä voi tehdä Maailmanvaihdon kotisivujen ilmoituslomakkeen kautta tai esimerkiksi henkilökohtaisesti tapahtuman järjestäjälle tai sähköpostitse tai puhelimitse toimiston työntekijän toimistohenkilökunnalle. Suullisesti tehty ilmoitus häirinnästä kirjataan tarkasti.

2) Häirintäilmoitusten tietoja käytetään vain tapauksen selvittämiseen ja säilytetään vain selvityksen vaatiman ajan. Selvityksen päättymisestä ilmoitetaan kaikille osapuolille.

3) Häirintätapauksia käsittelee Maailmanvaihdon toimistohenkilökunta sekä Maailmanvaihdon hallitus:

  1. Ilmoituslomakkeen kautta lähetetyt ilmoitukset ohjautuvat pääsihteerin sähköpostiin. Ilmoituksen vastaanottaa pääsihteerin poissaollessa toimistohenkilökunnan toinen jäsen. Vastaanottaja tiedottaa häirintäilmoituksesta hallituksen häirintäyhdyshenkilölle ja puheenjohtajalle.
  2. Myös muuta kautta saapuneet ilmoitukset ohjataan Maailmanvaihdon pääsihteerille sekä hallituksen häirintäyhdyshenkilölle ja puheenjohtajalle.
  3. Nimettömiä tai ilman ilmoittajan yhteystietoja saapuneita tapauksia ei käsitellä, mutta ne otetaan huomioon toimintaa kehitettäessä. Jos ilmoituksessa on ilmoittajan yhteystiedot, ilmoituksen vastaanottanut henkilö ottaa ilmoittajaan yhteyttä ja kysyy tämän toiveita asian käsittelylle. Asia otetaan käsittelyyn vain häirinnän kohteen suostumuksella.
  4. Suostumuksen saatuaan, ilmoituksen käsittelevät mahdollisimman pian ja enintään kolmen viikon kuluessa yhdessä häirintäyhdyshenkilö sekä siitä toiminnasta vastaava työntekijä, jonka piirissä häirintä on tapahtunut. Jos työntekijä tai hallituksen jäsen on ollut osallisena häirintätilanteessa, kyseinen henkilö ei osallistu häirintäilmoituksen käsittelyyn.
  5. Asian käsittely ja toimenpiteet dokumentoidaan huolellisesti. Tietoja käsitellään ja säilytetään tietosuojaselosteen mukaisesti. Tapauksen käsittelyn jälkeen tiedot säilytetään Maailmanvaihdossa anonymisoituina häirintäilmoitusten käsittelemisen kehittämiseksi.

4) Henkilöä, joka kertoo kokeneensa häirintää, ei jätetä Maailmanvaihdossa yksin. Häirintäyhdyshenkilö ja työntekijä, jotka käsittelevät tapausta, kuulevat ja tukevat häntä sekä kertovat hänelle psyykkisen ja muun tuen palveluista.

5) Maailmanvaihdon häirintäyhdyshenkilö ja työntekijä pyrkivät muodostamaan mahdollisimman objektiivisen kuvan tapahtumista. He kuulevat ensin erikseen häirintäilmoituksen tekijää (ja häirinnän kohdetta, jos eri kuin ilmoittaja) ja häirinnästä epäiltyä. Tämän jälkeen häirinnän kohdetta ja häirinnästä epäilytä voidaan kuulla yhdessä, jos osapuolet ja tilanteen vakavuus sallivat. Häirinnästä syytetylle taataan oikeus tulla kuulluksi.

6) Tapaus voidaan sovitella osapuolten kesken, jos tämä sopii osapuolille ja tilanteen vakavuus sallii. Sovittelua tukevat häirintäyhdyshenkilö ja työntekijä, jotka käsittelevät tapausta.

7) Jos sovittelu ei sovi osapuolille, sovittelu ole ei tilanteen vakavuuden takia ole mahdollista tai sovittelu ei auta, Maailmanvaihdon häirintäyhdyshenkilö ja työntekijä voivat antaa häirintään syyllistyneelle varoituksen tai rajata tai kieltää tämän oikeuden oleskella järjestön tiloissa tai osallistua järjestön toimintaan. Rajoituksen tai kiellon voimassaoloaikaa pohditaan tapauskohtaisesti.

8) Häirintäyhdyshenkilö ja työntekijä voivat auttaa rikosoikeudellisten asioiden eteenpäin viemisessä ja avun hakemisessa.

9) Häirintäyhdyshenkilön tai työntekijöiden vaihtuessa uutta hallituksen häirintäyhdyshenkilöä tai työntekijöitä informoidaan käsittelyssä olevista häirintätapauksista, ilmoittajan toiveiden mukaisesti. Vanha hallitus voi velvoittaa uuden hallituksen toteuttamaan päätettyjä toimenpiteitä. Keskeneräisissä tapauksissa vanha hallitus voi antaa suosituksen, kuinka tapauksessa tulisi edetä.

Lue myös

Harjoittele kieliä Maailmanvaihdon kielikahvilassa

  Haluaisitko harjoitella puhumista espanjaksi tai suomeksi rennossa ilmapiirissä? Oletko...

Syksyllä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin Itävaltaan! Hae viim. 16.6.2024

Itävaltaan! Vapaaehtoisia etsii yhdeksän organisaatiota. Jaksot kestävät jaksot alkavat syys–lokakuussa...

Tule mukaan tulovalmennusleirin tiimiin 22.–28.8.2024

Etsitkö vapaaehtoistoimintaa kesään? Oletko innostunut leirielämästä sekä ryhmätoiminnan ohjaamisesta tai...

Elokuussa Euroopan solidaaarisuusjoukkoihin Islantiin – hae viimeistään 20.5.!

Tänä vuonna vapaaehtoistyöhön Islantiin? Vapaaehtoista hakee Samtökin ‘78, joka työskentelee...