MaailmanVaihtoa 1/2020: Yhdenvertaisuutta vapaaehtoistyöhön!

Tässä lehdessä:

4 Pääkirjoitus / Editorial
6 Kutsu kevätkokoukseen
7 Kuulumisten vaihtoa
10 Tule mukaan toimintaan
11 Leiriohjaajana monessa mukana
12 Terveisiä maailmalta! Taiwanista Suomeen ja Suomesta Taiwaniin
14 Vapaaehtoiset muuttavat maailmaa ecuadorilaisessa kansalaisjärjestössä
26 A Peek into Life as a Volunteer
31 Tapahtumakalenteri

Teema / Theme

16 Yhdenvertaisuuden kehittämistä yhdessä
18 Suunnitelmallisesti yhdenvertaisemmaksi
20 Volunteer to Grow
22 Puoleksi vuodeksi Itävaltaan – näkövammasta huolimatta
23 Change starts within the individuals of an organization
30 Ideoita yhdenvertaisuuden edistämiseen – STAR E -hankkeen oppaat ilmestyivät

Pääkirjoitus: Maailmanvaihdon hallitus osallistuutta edistämässä

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden teemoihin kiinnitetään alati enemmän huomiota kaikkialla ja niihin paneudutaan yhä enemmän myös suunnitelmallisesti.

Maailmanvaihdon hallitus hyväksyi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2018, jonka jälkeen missionamme on ollut jalkauttaa suunnitelmaa kaikkeen toimintaamme. Yksi konkreettinen toimenpide on ollut luoda ja ottaa käyttöön turvallisemman tilan periaatteet.

Vuosina 2017–2020 hallituksemme ja toimistomme väkeä on osallistunut Erasmus+ strategiseen kumppanuushankkeeseen Standing Together Against Racism in Europe – STAR E. Hankkeen suuria aikaansaannoksia ovat kaksi käsikirjaa: Organisaatiomuutoksen käsikirja esittelee välineitä ja metodeja, joiden avulla edistää moninaisuuden huomioimista ja kaikkien mukaan ottamista. Toinen käsikirja sisältää rasisminvastaisia harjoitteita.

Olin tammikuussa Nuori 2020 -nuorisotyöpäivillä Tampereella Maailmanvaihdon esittelijänä Fingon koordinoiman globaalikasvatusverkoston pisteessä, jossa esittelin uutta rasisminvastaista työkirjaa. Uusille välineille vaikutti olevan tilausta nuorten parissa työskentelevien keskuudessa, erityisesti yhteiskunnallisen keskustelun tuntuessa polarisoituneelta. Työkirja tarjoaa niin välineitä valta-asetelmien tarkasteluun kuin rasismia kohdanneille – usein rasisminvastaisissa työkirjoissa unohdetuille osapuolille – välineitä reflektoida ja voimaantua.

Tavoitteenamme on olla moninaisuuden huomioiva, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen toimija ja toimintaympäristö. Haluaisimme, että kenen tahansa nuoren olisi mahdollista ja helppoa tulla mukaan toimintaamme. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen on syytä kiinnittää huomiota jatkuvasti, sillä aina on kehitettävää. Olen optimistinen: asiat ottavat aikansa, mutta muutosta tapahtuu.

Maiju Alakurtti kasvokuvassa

Maiju Alakurtti
Maailmanvaihdon hallituksen jäsen

Lue myös

Voices of Volunteers – näkökulmia kansainväliseen vapaaehtoistyöhön

Tervetuloa seuraamaan blogia nimeltä Voices of Volunteers! Se tarkastelee kansainvälistä...

Turvallisemman tilan periaatteet Maailmanvaihdon toiminnassa

Maailmanvaihto ry on kulttuurien välisiä oppimiskokemuksia kansainvälisen vapaaehtoistyön keinoin tarjoava...

Maailmanvaihdon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suunnitelma on hyväksytty Maailmanvaihdon syyskokouksessa 7.11.2018. Maailmanvaihto järjestää kulttuurienvälisiä oppimiskokemuksia nuorille...